Får 5 900 efter tillbakalämnad hund

Köpte hunden från Rumänien, men fem dagar senare vill anmälaren häva köpet och få pengarna tillbaka.

Norrköpings kommun 28 mars 2020 20:30

Det ville inte "Hundar söker hem, din hund i Rumänien", så kvinnan anmälde dem då till ARN.

Inför köpet och innan hon skrev på adoptionsavtalet den 3 april läste hon igenom samtlig information och var medveten om att hon inte skulle få tillbaka köpesumman. 

I samband med att hunden lämnades tillbaka till ett jourhem undertecknades ett nytt överlåtelseavtal. Av det nya avtalet framgick att hon skulle få tillbaka hela köpesumman, vilket också bekräftades muntligen. "Hundar söker hem I Rumänien" har därefter vägrat att återbetala köpesumman med hänvisning till det första kontraktet. 

ARN rekommenderar dem att återbetala 5 900 till kvinnan.

 

 

 

 

 

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Hanell

Ämnen du kan följa