Steg för steg mot en sund invandringspolitik

Sedan nu även Liberalerna svängt så finns det en riksdagsmajoritet för att skärpa reglerna för utomeuropeisk arbetskraftsinvandring.

Norrköping 28 november 2019 20:00
Detta är en ledare. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det är mycket glädjande. Att skapa ordning och reda i denna viktiga del av invandringspolitiken har stor betydelse för återupprättandet av ett stabilt och nyktert reglemente.

För Socialdemokraterna torde beskedet från oppositionen vara ljuv musik. Riksdagsmajoriteter övertrumfar ju som bekant punkter som förhandlats fram mellan enskilda partier i riksdagen; som till exempel Januariavtalet mellan regeringen och Centerpartiet och Liberalerna. Det väger således lätt att det i punkt 21 av Januariavtalet sägs att "Dagens regler för arbetskraftsinvandring ska värnas." Efter Liberalerans sidbyte i frågan så finns det inte längre någon majoritet för januariavtalet i denna del. En annan fråga är förstås vad det liberala sidbytet på sikt kommer att betyda för Januariavtalet som sådant? Men det är en annan - och större - pilsner som får tas itu med när och om det blir aktuellt. 

För stunden kan S glädjas över att det nu kommer att bli möjligt att genomföra ett av partiets vallöften från valrörelsen 2018. Misstänksamhet mot arbetskraftsinvandring är en del av det LO-nära partiets dna.  I ett för slappt reglemente är riskerna för lönedumpning, utbrett svartarbete och skambudskonkurrens mycket stora. Vilket nu har visat sig på flera sätt. Regelverket är i behov av stora förändringar:

1. Den lägsta tillåtna månadslönen är så låg som 13 000 kronor. 2. En invandrare med arbetstillstånd har rätt att utan försörjningskrav ta hit sina anhöriga. (Försörjningen blir då ett ansvar för skattebetalarna) 3. Asylsökande som får avslag kan direkt göra ett så kallad spårbyte och ansöka om arbetstillstånd istället. 4. Det svenska välfärdssystemet är fortfarande väldigt öppet för fusk och bedrägerier med bland annat assistansersättningar och med bidragsalstrande samordningsnummer från Skatteverket. 5. Gränsskyddet vid yttre och inre gräns är på tok för underdimensionerat för att kunna hålla koll på vilka som har rätt att vara i landet. 6. Arbetsförmedlingens kompetens att anvisa hundratusentals arbetslösa invandrare till "enkla jobb" är uppenbart alldeles otillräcklig.

Här behövs ordentliga reformer. Barnet ska dock inte slängas ut med badvattnet. Arbetskraftsinvandring till bristyrken är en sund och självklar del av arbetsmarknaden.  De svenska företag som så behöver ska inte behöva krångla och böka för att kunna rekrytera kvalificerad arbetskraft. Med ett sunt och världstillvänt regelverk ska det även framledes kunna gå snabbt och enkelt att ta in nödvändig kompetens. 

Widar Andersson

Ämnen du kan följa
Läs mer
Krönika

Lena Hallengren borde släppa den sargen

Hälsa och sjukvård

USA bryter med WHO

Hälsa och sjukvård

Expert: IS växer i coronavirusets skugga

Hälsa och sjukvård

Oro över att Storbritannien öppnar för snabbt

Hälsa och sjukvård

"Sverige och Norge mer lika än många tror"

Visa fler