14 kubikmeter dieselolja hittills uppsamlat

Det var förra fredagen som ett större oljeutsläpp inträffade på Händelö i samband med att ett fartyg skulle lossas med olja.

Norrköpings kommun 18 september 2019 16:00

–  Det var en ventil som inte höll tätt och olja sprutade ut innan man hann stänga. Jag har inga exakta siffror på hur mycket olja det rörde sig om men jag vet att man har pumpat upp 14 kubikmeter, säger Mattias Wern, miljöhandläggare på Norrköpingskommun.

Under ventilen sitter ett gjutet betongkar som en nödlösning och ska ta hand om utsläpp. Ingen olja ska ha lämnat verksamhetsområdet, ingen olja har hittills nått vatten.

–  Nu i veckan ska vi ha en avstämning med Preem och därefter kommer vi inom någon vecka, eller så snart de är klara med saneringsarbetet, göra en uppföljning och ta vattenprover för att se att inget läckt ut i vattnen, säger Mattias Wern.

Han menar att det aktuella utsläppet är större jämfört med utsläpp på andra platser, men att det även skett betydligt större utsläpp, exempelvis vid Statoil i samma område.

Preem på Händelö

Vinjett...

Preem AB förfogar över lagringsutrymmen om ca 200 000 m3, med tillhörande in- och utpumpningsledningar för diesel, eldningsolja, etanol samt bensin. Utrymmen är belägna i Pampushamnen. Verksamheten bedrivs med inriktning på tillförsel från fartyg och utlastning till tankbil. Det sker även lastning av fartyg. Preem lagrar framförallt bensin, eldningsolja och etanol.Öppna spillytor från cisternerna är normalt anslutna till hamnens OFA-system (oljeförorenat avloppssystem).

Källa: Preem

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Åsa Hanell

Ämnen du kan följa
Läs mer
Norrköpings kommun

Nodra agerar för att minska utsläppen

Nyheter

Servade bilen för sent - nekas ersättning

Nyheter

I NATT: Det hände medan du sov