Golfklubben har blivit miljöcertifierad

Som en av de första golfklubbarna i landet, har Finspångs golfklubb nu fått ett miljöcertifikat.

Östergötland 7 oktober 2019 08:09

– Östergötland är ett av de första golfdistrikten i landet som delat ut miljöcertifikat, så vi lär vara en av de första golfklubarna i landet att ha klarat detta, säger Bo Lindgren som tillsammans med Rolf Lindström, Kjell Abrahamsson och Rickard Saraanpää ingått i miljöcertifikatgruppen.

–  Och jag kan väl lägga till att det är Östergötlands Golfförbund som står bakom arbetet med miljöcertifieringen och att vi just nu är åtta klubbar i länet som försöker klara certifikatet, som vi alltså nu gjort.

Vad innebär det då att få ett miljöcertifikat?

– Utgångspunkten har varit ett miljöverktyg kallat "On Course", som är framtaget av GEO, Golf Enviroment Organisation i Skottland och det handlar om att golfklubbarna ska bli bättre på hållbarhet, miljöförbättringar och socialt ansvar.

–  För att få certifikatet, har vi bland annat gjort upp en miljöplan, lämnat ett förslag om vår inköpspolicy och rutiner för kemikaliehantering och avfallshantering.

 –  Vidare har vi gjort i ordning faunadepåer för insekter och även satt upp insektshotell och fågelholkar.

–  Men det är viktigt att nämna att det inte bara handlar om rena miljöfrågor för att få certifikatet. Det ingår även sociala frågor och här vänder vi oss till Finspångs samhälle i stort. Bland annat har vi haft fin kontakt med kommunekologen Marika Sjödin och med ornitologer eftersom vi har ett fågelområde som granne, säger Kjell Abrahamsson. 

–  Och det är ju för att golfen vill möta samhället i övrigt på olika sätt. Bland annat har vi också iordningställt vandringsleden och gamla kyrkvägen mellan golfklubb en och Sankta Maria kyrka.

Hur länge har ni arbetet med miljöcertifikatet?

–  Vi startade gruppen och miljöarbetet våren 2018 och fick certifikatet nu i september.

–  Men, poängterar Rolf Lindström, så handlar ett sånt här certifikat om ett långsiktigt arbete, så om tre år kommer vi att få ansöka på nytt om det här certifikatet. Och då gäller det ju att vi levt upp till miljöplanen och helst också ha förbättrat det.

Så här säger Urban Bergmark, ordförande i golfklubben:

– Jag är oerhört stolt över det viktiga jobb, som den här GEO-gruppen nu utfört och som gett oss miljöcertifikatet. Nu tar en annan grupp inom klubben, miljörådet, över för att fortsätta och även försöka förbättra miljöarbetet.

– Och den gruppen består av klubbchefen Jonas Abrahamsson, Louise Abrahamsson, Rosita Nyqvist och Bo Lindgren.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sören Boström

Ämnen du kan följa
Läs mer
Bråviken

Campar på golfbana under hela sommaren

Bangolf

Här byggs bland det största som hänt klubben

Bangolf

Hagas ess: "Det är psykiskt ansträngande"

Golf

Beskedet: Den klassiska tävlingen ställs in 2020

Golf

Uppsving för den lokala golfen: "Folk fått mer ledigt"

Visa fler