Kommunen vill lämpa över mer kostnader på oss

Vilket är helt absurt ifråga om likabehandling av kommunens invånare.

Skärblacka 4 november 2019 10:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När jag 2017 fick ansvaret som ordförande och Vägfogde  för Skärblacka Vägförening levde jag i föreställningen att på mitt ansvar var gator och vägar medan kommunen svarade för allmänna platser och grönområden. Snart fick jag klart för mig att i avtalet med Norrköpings kommun från 2008 sades att kommunen enbart  svarar för drift och underhåll medan allt av investeringar ligger på vägföreningen (VF). Nya redskap på avlövade lekplatser skulle betalas av VF liksom en önskvärd uppgradering av vårt anskrämliga centrum (Centralplan). I efterföljande möten framkom att kommunen ansåg att även ansvaret för gatu- och vägbelysning, borde åvila Vägföreningen, trots att något sådant inte finns med i någon så kallad "förrättning" av Vägföreningens åtaganden. 

VF får bara arbeta med sådant som är förrättat och att göra något utöver detta kan leda till åtal med straffrättsliga påföljder. Belysningsfrågan har på detta sätt blivit ett moment 22, kommunen ville eller ansåg sig inte behöva göra något och VF fick inte. 

Nu  har frågan om kommunens övertagande av de stora vägföreningarna aktualiserats. Nu finns ett tjänstemannaförslag eller underlag för beslut om övertagande. I detta förslag ingår bland annat att Vägföreningarna helt ska överta allt om belysning. I stället för övertagande i befintligt skick, så föreslås således överlämpande av än mer uppgifter och kostnader på Vägföreningarna; allt för att spara pengar för innerstadens medborgare. Vilket är helt absurt ifråga om likabehandling av kommunens invånare. Men som sagt det är ett tjänstemannaförslag som våra folkvalda politiker har att ta ställning till. Det är ni fullmäktigeledamöter som beslutar om pålagorna på kommunens ytterdelar ytterligare ska utökas.

 

Sonny Gynnhammar, Skärblacka Vägförening

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Skärblacka

"Stora summor det handlar om"

Orientering

Orienteringstävlingen blir av - trots pandemin

Krönika

Sandra Karlsson lämnar politiken

Norrköping

Överklagar: "Vi kommer att kriga i alla instanser"

Debatt

Stjernkvists iskalla högerpolitik ökar vårt stöd

Visa fler