Ankarslut tillverkade i Finspång

Finspångs kommun 10 oktober 2019 08:00

Ankarslut från Finspång, håller ihop huskroppar i Norrköping än idag!

Nu kanske inte alla vet vad en ankarslut är, men då kan man gå till huset i korsningen Dalsgatan - S:t Persgatan.

Där har fastighetsägaren, Hyresbostäder, till och med skrivit på minnesskylten, att fasadens ankarslut är tillverkade på Finspångs Bruk.

Vad hade då ankarslut för uppgift?

Enligt wikipedia handlar det dels om ett ankarjärn, som håller ihop olika delar av en byggnad, genom ett inlagt järn.

Trä- och järnbalkar förankras i ett angränsande murverk, genom att man på balkarna fäster ankarjärn.

Ankarjärnet avslutas i regel utanför byggnaden med en smidd ögla, en ankarslut.

Ankarsluten fungerar som en sprint, som träs genom öglan och som smiddes till önskad form.

Angående det här huset på Dalsgatan har det en mycket gammal historia och byggdes redan 1731. Troligen med hjälp av tegel, som hämtades från Stegeborgs slottsruin.

Och alltså med hjälp av ankarslut från Finspång och som än idag sitter prydligt fastsatta på fasaden som en fin dekoration.

Fortfarande finns det ett antal hus i Norrköping, som är dekorerade med ankarslut. Bland annat ett i Södra Promenaden, där utformningen av ankarsluten påminner om de på huset på Dalsgatan och kanske också är tillverkade i Finspång.

Alldeles speciella ankarslut kan ses på ett hus i Gamla stan i Stockholm, där ankarsluten formats till årtalet 1598.

Det är på ett gårdshus och de fina ankarsluten ska ha varit ett avgörande skäl till att byggnaden inte revs i samband med saneringen av kvarteret Cepheus på 1930-talet.

Så ankarsluten kunde i vissa fall inte bara hålla ihop husen, utan också rädda dem från att rivas...

 

 

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sören Boström

Ämnen du kan följa