"Vi känner en stor oro för framtiden"

Östergötland måste göra mer för att säkerställa tillgången på el. Det menar flera av regionens stora industrier. " Vi känner en stor oro för framtiden", säger Nils Ringborg, Holmen.

Norrköping 3 december 2019 12:00

Diskussionerna kring elförsörjningen har tagit fart på allvar den senaste tiden.

Den ökade elektrifieringen gör att samhället står inför stora utmaningar och ett av de kanske största problemen är att näten inte räcker till.

De behöver rustas upp och byggas ut, men ledtiderna är väldigt långa.

Nu höjs allt fler röster för att processen måste skyndas på.

– Det behövs nya ledningar i stamnätet, men också tillskott av energi om vi ska fasa ut kärnkraften. Samtidigt tar allt som har med el att göra väldigt lång tid och det är krångliga processer. Oavsett vad man satsar på så tar det tio år att få det klart. Vi behöver hitta tekniska och politiska lösningar för elförsörjning som ger oss leveranssäker el årets alla timmar, säger Nils Ringborg, Holmen.

 

Han var en av talarna när Östsvenska Handelskammaren i måndags bjöd in företag och politiker för att diskutera ämnet. 

Sommaren 2017 meddelade Nortvolt att deras nya batterifabrik skulle läggas i Skellefteå. Norrköping var ett av alternativen, men valdes bort och en av anledningarna var just osäkerheten kring elförsörjningen.

Ett scenario som riskerar att upprepa sig om inte något görs.

– De rätta förutsättningarna måste finnas annars kommer Norrköping missa investeringar. När vi ska bestämma var vi ska satsa vår nästa miljard för skogsprodukter behöver vi veta att vi har en säker tillgång på el, säger Ringborg. 

 

Siemens och SSAB hade också representanter på plats och de var inne på samma linje.

– Naturligtvis är vi beroende av en stabil elförsörjning, det går inte att verkstaden stannar, säger Anders Stuxberg, Siemens.

 

Östsvenska Handelskammaren har frågat företag i Östergötland och Södermanland hur de ser på situationen.

49 procent svarar att tillgången på el är något de funderar över, 50 procent upplever att de behöver mer el i framtiden och 100 procent anser att Sverige behöver sin över sin framtida elförsörjning.

– Det här är en fråga vi måste ta på allvar. Vi står inför en stor utmaning och regeringen har agerat på ett antal områden. Det görs inventeringar och ska tas fram en åtgärdsplan i varje region. Regeringen har tillsammans med de stora elbolagen kommit överens om en gemensam investeringspolicy och man ser över tillståndsprocessen och hur man kan korta ledtiderna, säger Johan Löfstrand (S), riksdagsledamot.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa