Pricksäkert rakt in i arbetslöshet och bidrag

Göteborgs kommunstyrelse röstade på onsdagen 25 mars för att hela Göteborg ska undantas från den så kallade Ebo- lagen som ger asylsökande rätt att bosätta sig var de vill.

Sverige 26 mars 2020 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Kritiken mot Ebo-lagen har varit tung och omfattande från många av de mest utsatta kommunerna. Rättigheten att på det allmännas bekostnad bosätta sig var man vill har på många platser har starkt bidragit till utanförskapsdriven skolsegregation och gängkriminalitet. 

I Januariavtalet som upprättades mellan regeringen och Centerpartiet och Liberalerna 2019 gavs 32 kommuner möjligheten att undanta delar av kommunen från Ebo-lagen. Den asylsökande som ändå bosätter sig i ett sådant område ska efter 1 juli i år i "normalfallet" - som Migrationsverket skriver på sin hemsida - gå miste om dagersättningen. (60-70 kronor/dag) 

Uppgörelsen om Ebo-lagen var en kompromiss. Socialdemokraterna ville skrota Ebo-lagen medan framförallt C och MP var angelägna om att ha den kvar. Genom att ge kommunerna chansen att undanta vissa särskilt utsatta stadsdelar så nåddes en kompromiss,

Förslaget om att betrakta hela Göteborg som ett utsatt område i detta sammanhang fick majoritet i Göteborgs kommunstyrelse genom att Socialdemokraterna, Demokraterna (en utbrytning ur Moderaterna med avhoppare från bland annat S och MP på centrala poster) och Sverigedemokraterna gjorde gemensam sak och vann därmed över de borgerliga partierna som förordade att endast ett fåtal stadsdelar skulle pekas ut.  V och MP lade ner sina röster i den avgörande voteringen.

Även Socialdemokraterna i Malmö har genom sin kommunstyrelseordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh meddelat att man gärna ser att hela Malmö undantas. Liknande tongångar hörs från flera andra mindre städer där S är med och styr. 

Tongångarna utifrån stora och tongivande invandringskommuner i Sverige behöver tas på allvar. Staten sköter inte sina uppgifter. Invandringen ligger på fortsatt höga nivåer. Framförallt ökar anhöriginvandringen som pricksäkert går direkt till de kommuner där det bor många arbetslösa och bidragsberoende invandrare. Enligt Europaportalen ökade också förstagångsasylsökandet till Sverige med 28 procent mellan 2018 och 2019. Riksrevisionen rapporterade dessutom nyligen om att statens arbete med att avvisa de som fått avslag på sina ansökningar blir allt dyrare och allt ineffektivare. 

Statens misskötsel av invandringen har bäring också på nuets stora fråga. I dessa Coronatider är det långt fler än 70 plussare som utgör mycket påtagliga riskgrupper. 

 

 

Widar Andersson

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Finspång

Larm om brand i det fria

Norrköping

Gasolbrännare brann på populära nattklubben

Sport

Al-Hakim: "Fel offer som har fallit"

Brott & Straff

Värdefulla dockor stulna från museum

Arbetsmarknad

LO-ordförande kräver förlängt permitteringsstöd

Visa fler