Gemensamt hvb-hem öppnas i Norrköping

För att stärka samplaneringen och utveckla vården startas ett länsgemensamt hvb-hem för barn och unga i Norrköping.

Norrköpings kommun 10 oktober 2019 17:00

Det här gäller för att utveckla vården för de mest utsatta barnen och målet är att kunna ge en samordnad vård från barn- och ungdomspsykiatrin och respektive kommuns socialtjänst. 

 

Tanken är även att man ska kunna tillvarata familjens egna resurser och inkludera skola och fritid och att utveckla en hållbar vårdkedja.

– Det här är ett bra exempel på när samverkan mellan regionen och länets kommuner leder fram till en konkret produkt. Satsningen på ett gemensamt hvb-hem kommer både att förbättra situationen för de ungdomar som behöver allra mest stöd, samtidigt som det bidrar till lägre kostnader för kommunens placeringar, säger Olle Vikmång (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

 

Region Östergötland ansvarar för bemanning med bland annat psykolog, läkarresurs och sjuksköterska, medan kommunerna ansvarar för bemanning med behandlingsassistenter och omsorgspersonal.

– Detta är ett nytt steg i Östergötland där kommuner och regionen har hittat en gemensam lösning att stödja unga nära sin hemort som har behov av ett hem för behandling där vården utformas tillsammans med skola, familjen och fritiden. Det ger förutsättningar för en utvecklad vård för våra mest utsatta barn och unga, säger regionråd Helena Balthammar (S).

 

Hvb-hemmet kommer att ha tio platser för barn och unga. Förslaget har tagits fram i samråd för vård och omsorg, där Region Östergötland och länets kommuner ingår, och ska nu godkännas av respektive kommun och av regionen. Verksamheten beräknas starta i april 2020. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Carolina Nilsson

Ämnen du kan följa
Läs mer
Norrköping

S vill ta bort minutstyrning i hemtjänsten: "Äntligen"

Norrköping

Nära 200 avlidna i covid-19 i länet

Krönika

Äldre har utsatts för aktiv dödshjälp

Nyheter

Vårdcentral anmäler flygande föremål

Norrköping

Kommunens utredning godkänd av IVO

Visa fler