Vi behöver lägga poserande och spel bakom oss

Sverige är i grunden ett av världens bästa länder. Här finns industri, entreprenörskap och innovationsförmåga med hög konkurrenskraft.

Norrköpings kommun 19 november 2019 09:50
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nytt landskap

Samtidigt har Sverige försämrats i snabb takt. Ekonomin har slutat att växa och kriminaliteten har blivit både grövre och vanligare. Oron och rädslan äter sig in i vardagen. Oron för att välfärden inte ska finnas där när den behövs eller för hur det ska gå med den egna försörjningen. Rädslan för att familj och vänner ska drabbas av brott. Priset för detta är högt, såväl personligt som ekonomiskt. 

Politikens uppgift är egentligen självklar: att bryta den negativa spiral Sverige har hamnat i. Det handlar om att genomföra reformer för tillväxt och att vidta åtgärder mot brott. Politiken har dock slagit knut på sig själv. Det oändliga spel som finns kring Sverigedemokraterna, särintressen och politiskt poserande behöver vi lägga bakom oss.

Inom fem områden kan Moderaterna bygga breda majoriteter för en bättre samhällsutveckling:

 

Hållbar tillväxt i hela Sverige. Svensk ekonomi utvecklas bland de sämsta i EU. Det gör att svenska löntagare får mindre i plånboken och att välfärdens resurser tryter. De hot om högre skatter och sämre villkor som ständigt hänger över företag håller ekonomin tillbaka. Ett tioårslöfte om gradvisa skattelättnader för investeringar för entreprenörskap skulle åter göra Sverige till en växande ekonomi. Tillsammans med en strategi för att stoppa kolanvändning för elproduktion internationellt och hejda nedskräpningen i haven kan Sverige bli en ledande grön ekonomi. 

 

Trygg vardag. Fler synliga poliser, mer resurser för att utreda brott och förebyggande åtgärder i särskilt utsatta områden skulle hämma kriminaliteten. Polis, socialtjänst och skola behöver kunna agera gemensamt och förebyggande. Polisen behöver befogenheter för att kunna upprätthålla ett öppet och välkomnande klimat. Stök, bus och klotter behöver stävjas. Även mindre brott ska utredas. 

Full sysselsättning. Betydelsen av en egen försörjning går inte att underskatta, vare sig för människan eller för samhället. Med motsatsen, det vill säga utanförskap, kommer kriminalitet, ohälsa och bidragskostnader. Kommunernas ansträngda ekonomi kräver fler i jobb och färre i bidrag. EU-kommissionen rekommenderar Sverige att sänka skatten på låga inkomster, vilket tillsammans med ett återupprättande av en kompensatorisk kunskapsskola skulle kunna pressa tillbaka utanförskapet varaktigt. 

Ansvarsfull migration. Till Sverige ska människor komma för jobb, forskning och företagande. Här ska det vara lätt att driva internationell verksamhet. För övrig invandring har Sverige fyllt sitt åtagande för en överskådlig tid. Vi tog ett stort ansvar i flyktingkrisen, men nu behöver fokus vara på att integrera dem som har kommit hit. 

Valuta för skatten. Det är legitimt att fråga sig hur väl våra gemensamma resurser används. De flesta offentliga utgifter medför någon nytta, men vilka har störst nytta? Det bör införas tydliga regler i det finanspolitiska ramverket för hur kostnader och förväntade effekter av politiken ska redovisas. Ekonomistyrningsverket, Finanspolitiska rådet och Konjunkturinstitutet bör få uppdraget att pröva effektiviteten i olika offentliga utgifter.

Denna inriktning för politiken har ett folkligt stöd. En reformagenda som vilar på beprövad erfarenhet och forskning. Partipolitiska önskelistor och låsningar blockerar i dag vad som är bäst för Sverige. Låt oss ändra på det. 


 

Niklas Wykman (M) , Skattepolitisk talesperson

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Fotboll

Tränaren från Norrköping får lämna – efter sex matcher

Fastighetsaffärer

121 kvadratmeter stort hus i Västra Husby sålt till nya ägare

Nyetableringar

Melker & Tomas AB - nytt företag startar i Norrköping

Brott & Straff

USA-sanktioner mot kinesisk politbyråmedlem

Politik

Experter: Polska valet viktigaste sedan 1989

Visa fler