Hyresbostäder har planer i Åby

Hyresbostäder vill köpa den gamla brandstationen i Åby och marken där pizzerian ligger av kommunen för att utveckla området.

Åby 9 oktober 2019 18:00

Hyresbostäder har presenterat en idé för hur de, tillsammans med samhällsbyggnadskontoret, skulle kunna utveckla området kring sina befintliga fastigheter vid Katrineholmsvägen, och vid den gamla brandstationen i Åby.

En fördjupad översiktsplan för Åby/Jursla antogs 2018. Utifrån den har Hyresbostäder presenterat hur de skulle vilja utveckla området vid den gamla brandstationen, som ägs av kommunen och den kommunala marken där det i dag finns en arrendator som bedriver restaurangverksamhet, en pizzeria.

Hyresbostäders idé är att på den yta där pizzerian ligger i dag bygga bostäder, två eller tre byggnader med fokus på mindre lägenheter, både för seniorer och andra åldrar. Mellan de husen och de hus man har i dag blir det en naturlig innergård.

– Det behövs hyresrätter i Åby, säger Lars Löfgren, marknadschef vid Hyresbostäder.

Mellan husen och brandstationen kan det bli ett mindre torg/lågfartsområde.

Den gamla brandstationen, byggd 1935, var tidigare rivningshotad. Som tur var inväntade kommunen den fördjupade översiktsplanen, där brandstationen klassats som en byggnad av stort värde, klass 2. Den anses nu värd att bevara.

– Den är en viktig identitet för Åby, säger Karl Braune, mark- och exploateringsingenjör vid kommunen.

Då förutsättningarna för att bygga bostäder i huset är mycket begränsade vill Hyresbostäder i stället utveckla den gamla brandstationen till ett aktivitetshus, med verksamhetslokaler, handel och kommersiell verksamhet, och kanske restaurang.

Pizzerian ska enligt planerna rivas. Om att finnas med i brandstationen skulle vara ett alternativ för den som driver pizzerian vet inte Löfgren, men säger att det är absolut en möjlighet, "vi stänger ingen dörr".

– Men det är inget jag kan lova, säger Lars Löfgren.

Förslaget till samhällsplaneringsnämnden är att direkttilldela marken till Hyresbostäder. Eftersom bolaget äger grannfastigheterna finns stöd för att göra det, enligt riktlinjerna för marktilldelning.

Bedömningen från samhällsbyggnadskontoret är att en direkttilldelning väl möter kommunens förväntningar för området samt bidrar till att området utvecklas på ett bra sätt. 

En värdering av marken ska göras av en oberoende värderingsman och kommer att utgöra priset för det aktuella området.

Om beslutet i nämnden blir positivt, kan färdiga bostäder, efter att man tagit fram en detaljplan, vara på plats tidigast 2024.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren

Ämnen du kan följa
Läs mer
Norrköping

Delade åsikter om nya Kopparhusen

Finspång

Kommunen bygger om för bättre säkerhet

Norrköpings kommun

Fint arkitekturpris till Inre hamnen

Norrköpings kommun

Flygfoto över centrala Norrköping

Norrköpings kommun

Boende i Klinga by protesterar

Visa fler