Stjernkvist kritisk mot polisens insats

Polisen hade inte den koll på de kriminella gängen som de borde haft, det menar kommunalrådet Lars Stjernkvist (S).

- De borde ha punktmarkerat de här personerna som man vet orsakar så mycket elände.

30 juni 2011 03:00

Han anser även att hela samhället måste hjälpa till och att polisen bör omfördela eller få mer resurser för att kunna bekämpa de kriminella gängen.

- Från kommunens sida kan vi hjälpa polisen med att göra det svårt för kriminella att verka genom att myndigheter går samman och gör det svårare för dem att få försörjningsstöd, sjukersättning och lokaler, säger Stjernkvist.

Det samarbete som för ett par år sedan var aktuellt mellan polisen, kommunen och statliga myndigheter rann enigt Stjernkvist ut i sanden. Ett samarbete som han nu anser måste återupptas. Dessutom menar han att det förebyggande arbetet är det viktigaste.

- När det börjar brinna kan man ju inte springa och köpa brandvarnare man måste släcka elden, men vi borde ha haft fler brandvarnare, säger Stjernkvist som en liknelse över det förebyggande arbetet som brustit.

Nystartad fond
Kommunen öppnade i fjol en social investeringsfond på 40 miljoner kronor. Av dessa har man betalt fyra miljoner kronor till stödjande åtgärder i skolan för fosterhemsplacerade barn.

Fonden är tänkt att vara självförsörjande eftersom fler tidiga insatser minska kostnaderna för akuta åtgärder som alltid är dyrare.

- Vi måste få till en tankeförändring och på allvar tänka långsiktigt.

Men när 90-talskrisen härjade som värst så var det ju på barn och ungdomar man sparade in mest trots att man kunde förutse konsekvenserna. En av dem den ökade segregationen som exempelvis de många friskolorna i Norrköping nu bidrar till?

- Vi har väl inte bidragit till segregationen, men vi har heller inte lyckats stoppa den. Däremot är Norrköping den av svenska mellanstora städer som har den minsta skillnaden mellan skolor, säger Lars Stjernkvist.

Våldet en vana
Är du rädd för att sätta dig på en uteservering i Norrköping?

- Nej, jag är inte rädd för det, men samtidigt orolig för den demoralisering som kan bli följden av att folk accepterar våldsinslagen i vardagen och att de kriminella så öppet trotsar samhället genom att bära väster och tröjor som tydligt talar om vilka de är.

Så vi ska inte vänja oss vid våldet?

- Absolut inte, klart som sjutton att vi kan neutralisera och bryta ner den organiserade brottsligheten, säger Lars Stjernkvist.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!