Pelle L om

"Vi har tagit vårt ansvar."

"Det är väl bra att chefer tar sitt ansvar och verkar för att verksamheten sköts och drivs på ett lagenligt sätt.

Att man som anonym kan anmäla sådant som man upplever som felaktigt eller lagvidrigt är också förträffligt och något vi alla borde värna om.

Men om detta system skall fungera måste rimligtvis all i verksamheten ingående personal kunna granskas och utredas.

Denna Teresa Påhlsson borde också anmälas i detta fall och hennes agerande utredas. Eller är det så att det inte går att anmäla en verksamhetschef i ett sådant här fall?"

Fjodor Fjodor om "Vi har tagit vårt ansvar."

"Att man enligt lag måste göra en utredning är inte detsamma som att man måste bestraffa någon "syndabock", kan lämnas utan åtgärd, ungefär som när man anmäler något till polisen, det mesta blir nedlagt."

Björn T om "Vi har tagit vårt ansvar."

"Hur kan det få gå till så här i vår framstående kommun? Man blir både förvånad och förbannad! Det rimliga är att återanställa "Lena" och dessutom upprätta hennes heder genom en offentlig ursäkt av hög chef eller politiker. Dessutom bör hon få skadestånd som "plåster för eländet". Verksamhetschefen och den anonyma anmälaren bör omgående tas ur tjänst och genomgå ytterligare utbildning hur man hanterar dylika ärenden. Lägg inte ärendet i högen för "obehagliga fall". Visa kurage! Bra om Folkbladet fortsätter bevaka."