Mikael Nilsson om "Sunt relevanta oroskänslor."

"Kan tala om att jag och många med mej grubblat klart för minst 10 år sedan. År 1990 3 stycken utanförskapsområden. År 2012 186 stycken utanförskapsområden. Varför Svenskar nu börjat grubbla trots att utstakad väg mot våldsam och otrygg samhällsutveckling varit svart på vitt och glasklar? Media har mörkat detta faktum tills nu när det bara inte går längre.

Verkligheten är övermäktig för att försköna trots att viss media och politiker fortfarande försöker."

pär1 om

"Det stora systemfelet."

" Hårdare straff för vapeninnehav ja. Men att tro att ett hårdare straffsystem skulle minska brottsligheten är bara naivt. Titta bara på USA.".

Jan Bengtsson om "Det stora systemfelet."

"Vissa individer kräver nog långt mer stramhet. Långt tidigare än vad våra goda "socialtanter" är beredda att kräva! Tydliga och klara signaler krävs när det gäller personer från andra kulturer! Snällhet förväxlas lätt med svaghet och dumhet!"

Palid om "Det stora systemfelet."

"Vi måste börja skilja på vård och vård. Det finns en del som kan anpassas till ett liv utanför fängelset men många kommer aldrig ur kriminaliteten och dessa måste vi hålla borta från samhället så att de inte kan skada vanliga medborgare."