Gör om gör rätt om

"LO säger som det är."

"Vi har ett facit över hur det fungerar med en allt för stor invandring från länder med helt skilda kulturer och värderingar, kvinnosyn mm. Vi behöver inte upprepa samma misstag igen kan man tycka.

Lägg därtill en mycket lägre eller i många fall obefintlig utbildningsnivå och språkkunskaper, åtminstone jämfört med vad som behövs i Sverige så har man en mix som inte är lösbar."

111M om "LO säger som det är."

"Okontrollerad invandring rådde bara en kort period hösten 2015, numera ligger vi på EU:s miniminivå så det är snarare en höjning som kan bli aktuell. Beroende på vad som händer i omvärlden kan flyktingströmmarna komma att minska eller öka och ett flexibelt agerande behövs. Det är inte vi som har dom stora problemen, det är flyktingarna.

Björn T om "LO säger som det är."

"Ett fantastiskt erkännande av denna pamporganisation. Det som verklighetens folk vetat under många år har tydligen trängt in i LO-borgen. Sveriges riksdag utses som syndabock till den eländiga situationen nu. Sannolikt kommer de sju "ovetande" partierna att lägga skulden på SD med motiveringen att dom inte kunde föra fram såna åtgärder som kom från ett rasistiskt parti. Helt rätt Widar, det är inte bara på arbetsmarknaden den okontrollerade invandringen fått negativa effekter. I stort sett alla områden påverkas, inte minst det ekonomiska."