Debatt Enligt skollagen har alla elever rätt till en trygg skolmiljö - ett krav som många rektorer och kommuner i bland annat Östergötland har svårt att leva upp till idag. Grova sexuella övergrepp är idag en del av vardagen för många elever, vilket resoluta åtgärder från politikens håll hade kunnat förhindra om problemen bara tagits på allvar i god tid.

Det går att identifiera problemgrupper, och ingen förnekar längre att unga killar med rötter i Mellanöstern och Afghanistan är överrepresenterade i statistiken för grova brott. Det understryker det som vi i Sverigedemokraterna länge har framfört - att en oansvarig migrationspolitik skapar stora problem inom bland annat skolan.

Ett av orosmomenten utgörs av så kallade ensamkommande som i många fall uppger en för låg ålder, och därmed överlåts åt grundskolans försorg. Detta betonar vikten av ålderstester om minsta oklarhet föreligger beträffande ensamkommandes ålder. Vuxna ska inte placeras bland barn.

Elever som äventyrar övriga barns trygghet bör därutöver omplaceras till särskilda specialenheter, vilket vi kallar pliktskola. Förflyttning av elever till andra enheter kan i dagsläget enbart ske för fyra veckor, men Sverigedemokraterna anser att offer och förövare ska vara åtskilda så länge det behövs. På så vis står vi upp för alla elevers rätt att gå i skolan, samt rätt till trygghet. Det är även viktigt att staten tar ett större ansvar för skolans faciliteter, samtidigt som vi bibehåller kommunernas möjligheter att utföra sina uppdrag.

Vi kan inte vänta längre med att ta itu med otryggheten i skolan. Barns uppväxt går nämligen inte i repris.