Debatt Beskatta utsläppen istället för att subventionera dem De globala subventionerna av fossila bränslen är fortfarande mer än dubbelt så stora som de som stödjer förnybar energi, skriver det internationella energiorganet IEA i sin senaste ”World Energy Outlook”. Sverige är inget föredöme utan subventionerar utsläpp av växthusgaser med runt 50 miljarder kr per år.

Är det rimligt att staten genom skattelättnader stimulerar fler resor med flyg och dieselbilar (förmånsbilar) i en tid när polarisarna smälter, havet stiger och forskarna varnar för tröskeleffekter som kan få den globala uppvärmningen att skena? Nej. Tvärtom bör all verksamhet som avger utsläpp av växthusgaser stå för sina miljöskador. Redan i vårbudgeten kan finansminister Magdalena Andersson (S) och regeringen göra klimatvalet! Se till att subventioner, avgifter och skatter används för att minska Sveriges klimatpåverkan, inte öka den. Följ upp den nya klimatlagen med en verklig klimatbudget!