Widar Den goda konjunkturen, den nästan räntefria ekonomin och det höga sysselsättningsläget gör att det väller in skattepengar till staten. Vilket sannerligen märktes när statsminister Stefan Löfven läste upp sin regeringsförklaring vid riksdagens öppnande på tisdagens eftermiddag. Regeringsförklaringar - särskilt inför ett valår - är i och för sig nästan alltid sövande och långrandiga uppräkningar av allt bra som ska göras och av allt som ska gå till alla. Men jag har en känsla av att årets variant slog det mesta. Allt från turistguider, transpersoner och till tullverkare; ingen lämnas lottlös i regeringens förklaring och budget.

Mer att läsa: Stefan Löfvens fem bästa.

Stefan Löfven och regeringen har kort sagt ett superbra läge. Den politiska oppositionen borde känna sig tämligen matt efter denna bombmatta av satsningar och välvilja till allt åt alla. Löfven gör det också bra. Han känns trygg och stabil och livserfaren - faktiskt en av ytterst få ledande politiker som är 60 år eller äldre - i jämförelse med utmanarna. Det är inte så lätt för oppositionen att opponera utan att framstå som gnälliga dysterkvistar. Antagligen kommer de att ösa på med i stort samma pengavolym som regeringen vill använda; i regeringsförklaringen talade Stefan Löfven nu om 50 miljarder kronor till välfärden.

Vilket är lite synd. Det finns absolut behov av lite behärskat dysterkvisteri. Nästa gång ekonomin vänder tvärt åt något håll så lär det vara nedåt. Det vet vi. Den kraftiga tillväxten i offentlig sektor riskerar att skapa onyttiga obalanser visavi den privata sektorn vad det lider. Det vet vi också. Vi har även nedärvda kunskaper om att stora skaror av sysslolösa och lågutbildade män utgör en latent samhällsfara. 

Det hade känts bra om regeringen på det utmärkta temat "Trygghet i en ny tid" mer tydligt hade vårdat väsentliga konservativa värden som återhållsamhet och sparande.

Mer att läsa: För Nato krävs en Stefan Löfven.

Stefan Löfven talade extra mycket om klimat- och miljöfrågor i sin regeringsförklaring. Vilket är sakligt betingat som jag ser det. Men det var också snyggt gjort mot den tilltufsade koalitionspartnern Miljöpartiet som just på tisdagen nådde en ny "under-spärren-till-riksdagen-notering" i en opinionsundersökning i Aftonbladet.

Nästa regeringsförklaring kommer att läsas upp först efter det att ett val hållits. Det blir en spännande resa fram till dess.