Widar Ekot publicerade tidigare i veckan en "oroslista" där människor genom Sifos försorg svarade på frågor om vad som oroade dem i dagens Sverige? Enligt denna undersökning är det komplexen runt kriminalitet/våld/säkerhet som framförallt upptar människors tid för oroliga tankar.

Vilket tydligen i sin tur oroade Ekot vars inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach bland annat hade detta att säga om medborgarnas orosval: "Att många svenskar oroar sig mest för just kriminalitet och våld är inte konstigt. Ovanligt mycket av både medierapporteringen och den politiska debatten handlar om brott just nu."

Det där är lite onödigt räddhågset och klåfingrigt av Ekot tycker jag. Det är helt enkelt svårt att se konsekvensen i rapporteringen. Varför måste just kriminalitetsoron (bort)förklaras med syftningar på medierapporteringen medan den höga placeringen för klimat/miljöoron - som jämförelsevis knappt har synts i spalterna - tycks vara så pass självklar att den inte ens behöver förklaras? (Klimat/miljö nämns som orosfaktor av 10 procent i Sifoundersökningen.)

Och om det är "medierapporteringen" som är orsaken, hur ska det då förklaras att Sifosvenskarnas oro för "Trumps agerande" landar på två procent medan oron för kriminaliteten samlar 20 procent av de medverkande i undersökningen?

De stora privata och offentliga mediehusen har ju varit helt upptagna av att stapla Trumpnyheter på varandra i flera månader nu. Hur hänger allt detta ihop egentligen?

Ekots Fredrik Furtenbach ger måhända en del av svaret på Ekots hemsida: "Göteborgs universitet gör en stor undersökning om oro varje år, och där brukar miljön och klimatet komma högre. (--) Skillnaden kan bero på att hos Sifo fick man inga fasta svarsalternativ utan man fick svara vad man ville, vad man grubblar på just nu."

Sannolikt är det mer näraliggande att tänka sig att resultaten i Göteborgs orosundersökning styrs av de tillrättalagda svarsalternativen än att just kriminalitetsoron i Sifoundersökningen styrs av medierapporteringen.

I mina ögon är det helt sunt och relevant att människor just nu "grubblar på" vad det rekordhöga dödliga våldet betyder för vårt land, för tryggheten, för polisens resurser och för samhällsutvecklingen i stort. Det borde alla göra.