Debatt Östergötland, precis som resten av landet har en utmaning i att klara den långsiktiga kompetensförsörjningen. Bemanningen blir extra tuff nu under sommaren då våra befintliga medarbetare har semester. Målet måste självklart vara att så många medarbetare som möjligt får en sammanhängande semester så att man får tid till ledighet och återhämtning. För att klara av sommarbemanningen behöver vi i förstahand lösa de bemanningsproblem som finns resten av året.

Vi ser ett fortsatt behov av fler specialistutbildade sjuksköterskor. Därför är jag glad att vi i Koalition för Östergötland har beslutat om att sjusköterskor får specialistutbilda sig med bibehållen grundlön. Genom att göra det mer attraktivt att vidareutbilda sig hoppas vi få fler specialistsjuksköterskor till regionen. Vi har samtidigt ett behov av att se över undersköterskornas möjligheter till fort- och vidareutbildning.

Vi har påbörjat arbetet med rätt använd kompetens bland annat genom arbetet med vårdnära service. Det har inneburit att undersköterskor avlastas med arbetsuppgifter som servicepersonal kan göra, exempelvis måltidshantering, städning och transporter. Nästa steg blir att även se över hur undersköterskor i sin tur kan avlasta sjuksköterskorna. Genom att fördela om arbetsuppgifterna överförs tid från administration och servicearbeten till vård och patientkontakter.

Medarbetarna är vårdens viktigaste resurs och regionens anställda ska inte behöva offra sina privatliv för jobbet, alla medarbetare ska kunna ha ett helt liv där det finns tid och ork till både arbete och familj. Vi har fortfarande ett stort arbete kvar att göra, men för oss i Koalition för Östergötland är arbetsmiljöfrågor och arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare en prioriterad fråga. Regionens ska ha hälsofrämjande arbetsplatser i utveckling. Det både förutsätter och bidrar till aktiva och delaktiga medarbetare. Regionens medarbetare ska ha möjlighet att bidra till en god arbetsmiljö och kunna påverka sin arbetssituation och schemaläggning för att upprätthålla en god hälsa.

Vi fortsätter arbetet med att göra Region Östergötland till en ännu mer attraktiv arbetsgivare för alla medarbetare, både nuvarande och framtida.