Debatt Gängbildningar växer fram i takt med det ökande antalet utanförskapsområden. Det handlar inte bara om ekonomiskt utanförskap utan även kulturellt, etniskt och normativt utanförskap. I sådan miljö kan “gänget” ge pojkar identitet och sammanhang. De organiserade kriminella gängen är i krig med varandra. Det begränsar enskilda människors fri – och rättigheter, och det upptrappade våldet skapar en växande otrygghet i hela samhället.

I Uppdrag gransknings uppmärksammade reportage “Pojkarna från Fittja” kommer några kriminella till tals. Det är 17 år sedan Janne Josefsson träffade fem småkillar i en segregerad förort. Nu möter han dem som vuxna. Socialtjänstens dokument och polisens brottregister avslöjar pojkarnas brutala uppväxt. Programmet sänds väl tajmat med den våldsutveckling vi upplever just nu. Symptomatiskt möter vi den tatuerade gängmedlemmen Gabriel som säger att den dagen kommer då han blir skjuten eller mördad. Det är bokstavligt talat skrivet på hans kropp. Tatueringarna talar brutalt om vad som pågår mellan medlemmar i kriminella gäng. Janne Josefsson har nog gjort sitt hittills viktigaste samhällsreportage. Han fångar orsak och verkan av att växa upp i Fittja. Det bäddar för organiserad brottslighet som är kontraproduktiv mot den samhällsnyttiga föreningsverksamheten.