Angelica Forsberg:

Blodiga slagsmål varje vecka.

"En otrygg miljö med blodiga slagsmål varje vecka. Hot, kränkningar och elever som riskerar att inte uppfylla målen. Skolinspektionen ser situationen på Navestadsskolan förskola och grundskola i Norrköping som alarmerande. Skolan riskerar nu ett vite på 1,1 miljoner kronor om bristerna inte rättas till innan den 19 januari 2018. Kritiken från Skolinspektionen är omfattande. När inspektionen besökte skolan och satt med på lektioner reagerade man på elever som vitt och brett gick in och ut ur klassrummen under undervisningen. Man reagerade också på att ljudnivån i klassrummen var så pass hög och stökig att lärarna hade svårt att göra sig hörda. Tillsynen visar också att elever ropar till varandra över klassrummet och att andra elever har svårt att hänga med i undervisningen. Kränkande tillmälen och nedsättande ord riktas också mot såväl andra elever som lärare."

Pär Andersson:

En sport på villovägar?

"Det var en allsvensk säsong som säkert rätt få i Norrköping vill uppleva igen – trots en sportsligt mer än hygglig insats som avslutades med förlust på Stena Arena i Västervik. Speedwayfolket gjorde sitt bästa för att paketera allsvenskan som en serie med "show och spänning", men marginalåskådaren genomskådade såklart konceptet. Jag brukar aldrig använda termer som "publiken svek" (folk bestämmer själva vad de gör med sina pengar och sin fritid) och tänker inte gör det den här gången heller. Däremot kan man konstatera att Vargarnas dragningskraft inte varit särskilt stark 2017."