Debatt Sverige är ett av de bästa länderna att bo i för pensionärerna. För kvinnor är Sverige det bästa landet att bo i enligt oberoende undersökningar.

Det hindrar inte att det finns orättvisor att rätta till. Straffbeskattning av sjuka, arbetslösa och pensionärer måste rättas till. Det införde alliansregeringen.

Alla som bor i villor och bostadsrätter får räntebidrag automatiskt. De behöver inte söka för att få dessa bidrag.

De som är berättigade till bostadstillägg är tvungna att söka detta tillägg för att få det.

Många pensionärer som är berättigade att få bostadstillägg går miste om det för att det är så krångligt att söka det. Det är de pensionärer som har sämst ställt. Det här måste rättas till snarast.

Med dagens teknik måste man kunna lösa denna fråga via skattsedeln. Bostadsrättsföreningar och ägare av hyresfastigheter måste vara skyldiga att uppge vad de tar in i hyra och avgifter. Alla som är berättigade till bostadstillägg skall ha det. Finns viljan så löser man det.