Debatt Tillgången på rent dricksvatten i Sverige är något som vi länge tagit som en självklarhet. Tilltagande miljöhot gör att vi inte längre kan ta detta för givet. Spridning av gifter, exploatering vid vattentäkter och torka till följd av klimatförändringar gör att vi måste samla kraft för att säkra vårt vatten i framtiden.

2016 drabbades flera platser av vattenbrist, särskilt Öland och Gotland. Redan nu i början av 2017 nås vi av larmrapporter som pekar på att situationen är allvarlig även i år och att flera delar av landet kan drabbas.

Miljöpartiet har i regeringen drivit igenom flera förslag som är viktiga för framtidens vattenförsörjning. Inte minst skydd av värdefull natur och höjd skatt på naturgrus. Vi vill utöver det göra dricksvattnet till ett riksintresse. Myndigheter, länsstyrelser och kommuner ska ha tydliga uppdrag att utreda hur klimatförändringar, bostadsbyggande och jordbrukets behov påverkar tillgången på rent dricksvatten. Miljöpartiet driver också att Vänern, Vättern och Mälaren ska få tillräckliga vattenskyddsområden och att alla regioner och kommuner ska ha en vattenförsörjningsplan.

Larmen om de låga grundvattennivåerna behöver vägas samman med andra klimatlarm. Arktis var i februari var 24 grader varmare än normalt och koldioxidhalten i luften har nu passerat 400 ppm vilket är en katastrofalt oroande siffra. Ett förändrat klimat gör att vi inte kan ta det liv vi lever idag för givet, till exempel lyxen att kunna hämta rent dricksvatten direkt ur kranen.

Ska vi säkra dricksvattnet i framtiden behöver Sverige en klimatoffensiv. Det är vad väljarna förväntar sig av ett miljöparti i regeringsställning och det är precis vad vi vad vi har påbörjat under vår första tid i regeringen. Med en ambitiös politik för hållbar förvaltning av vårt dricksvatten och en offensiv klimatpolitik kan tillgången på rent vatten säkerställas.

Miljöpartiet arbetar aktivt för att inget ska hota det viktigaste vi har, rent vatten och en hållbar framtid.