Widar Jag vill varna för att den här texten kan uppfattas som populistisk. Jag kommer nämligen ge mig på vågstycket att jämföra två händelser som inte har något direkt att göra med varandra. Som ansvarig utgivare för Folkbladet upplever jag ett behov av att om möjligt få diskussionerna att utvecklas vidare utifrån de två skilda sakfrågorna. Därför denna dos lördagspopulism.

Dels handlar det om en kvinna som i många år har arbetat på en kommunal institution för funktionshindrade barn och ungdomar i Norrköping. Efter en anonym anmälan till kommunen blev hon strax före jul förra året uppringd av sin chef som meddelade att hon var avstängd utan lön i 30 dagar medan kommunen utredde de anklagelser som anonymt riktats mot henne. Anklagelserna mot den erfarna medarbetaren handlade om att hon skulle ha utsatt en av flickorna på boendet för ett grovt övergrepp genom att tejpa för hennes mun.

Ingenting i vår granskning visar att den anonyma anmälan har fog för sig. Tvärtom framträder en bild av en ömsint relation mellan den avstängda medarbetaren och flickan. Ingen av alla de som kommer till tals för fram den minsta anklagelse mot kvinnan.

I en annan del av verkligheterna blir ett par från Skärblacka påkörda av en drogpåverkad förare som kör sin bil på fel sida av vägen i hög fart. Båda två fick allvarliga ryggskador vid påkörningen. Vid rättegången i Norrköpings tingsrätt hävdar den åtalade plötsligt att han fått i sig narkotika "av misstag" vid ett besök på Beroendemottagningen där han är klient. Den åtalade frias helt eftersom det enligt rätten "inte helt kan uteslutas" att han just denna dag fått i sig narkotika av misstag.

Folkbladet kan senare avslöja att den åtalade dragit en liknande story redan 2009 när han körde bil drogpåverkad i Linköping. Då hävdade han att han tagit narkotika efter att han stoppats efter en vansinnesfärd på E4. Då fälldes han för ringa narkotikabrott men friades helt för drograttfylla. Inte heller vid detta tillfälle kunde det "uteslutas" att mannen inte ljög.

Nyligen fastställde Hovrätten i Jönköping tingsrättens dom. Trots vittnesmål från Beroendekliniken slogs det fast att det "inte kunde uteslutas" att den åtalade inte ljög. Han frias helt och ska få tillbaka sitt körkort.

Min populistiska fråga är kort och gott: Är vi nöjda med en ordning där en skötsam och arbetssam kvinna sparkas ut från jobb och lön eftersom det inte helt kan uteslutas att hon ljuger medan en vanekriminell missbrukare gång på gång frias från allvarliga brottsmisstankar eftersom det inte helt kan uteslutas att han inte ljuger?

Jag är i vart fall inte nöjd med denna obehagligt stötande ordning.