Debatt I slutet av april diskuterades kommunens ekonomi 2016 i fullmäktige. Norrköping gjorde faktiskt ett överskott. Vi i Vänsterpartiet ville använda de pengarna till en ”tak över huvudet”-fond istället för att lägga mer pengar på hög som Stjernkvist och borgarna.

Detta föreslog vi för att Vänsterpartiet har insett att en av Norrköpings tuffaste utmaningar är den skriande bostadsbristen. I vår kommun byggdes inga billigare hyresrätter alls förra året trots att det är där behoven är störst. Åt alla håll ser vi lyftkranar avteckna sig mot himlen men det nya Norrköping som växer fram är inte en stad för alla. Här saknas snart bostäder för uppåt 16 000 personer! Ungdomar, pensionärer, arbetslösa, ensamstående föräldrar - egentligen alla norrköpingsfamiljer som inte är högavlönade får konkurrera om de gamla hyresrätter som finns kvar.

En nära vän till mig har haft ett långt förhållande som tagit slut. Partnern bor kvar med sitt barn i den större lägenhet de bor i idag. Hon söker av förståeliga skäl nu nästan desperat efter ny bostad. Hon har fast jobb men inte hög inkomst och anade inte att bostadsmarknaden i Norrköping blivit så stenhård. De nybyggda hyreslägenheterna som fanns hade för henne skrattretande höga hyror. Hon letar fortfarande.

Vårt förslag är enkelt – Pengarna från kommunens överskott borde helt enkelt läggas till det statliga investeringsstödet för billigare hyresrätter. Där finns redan ett färdigt regelverk och den som vill bygga skulle kunna ansöka om stöd från stat och kommun samtidigt.

Vi vill att kommunen lägger lika mycket som staten i byggstöd och alltså fördubblar summan. Den främsta kritiken mot investeringsstödet har ju just varit att stödet är för litet för att det verkligen ska byggas fler billigare hyresrätter. Det är också huvudanledningen till att vårt eget bostadsbolag HNAB inte har sökt stödet.

Det borde vara varje kommunpolitikers uppgift att kämpa för att lösa norrköpingsbornas problem. Vi har pratat och lyssnat på folk och vet att bristen på bostäder med rimlig hyra är ett av de värsta problemen. Ska bara den med fet plånbok ha råd att flytta inom eller till Norrköping?