Widar Försvarsminister Peter Hultqvist har hållit de olika partiernas anslagskrav på minst armlängds avstånd under flera månader. Hultqvist har förklarat sig vara ointresserad av "anslagsbingo" och framhållit att "Försvarsgruppen" - där de fem partierna S, MP, M, KD och C ingår - kommer att meddela sig med omvärlden när det finns något konkret att säga. I går var ett sådant tillfälle.

Mer att läsa: Med Nato i skärgården.

Peter Hultqvist samlade Försvarsgruppens fem partiföreträdare runt om kring sig i riksdagshuset och berättade att partierna var överens om att anslå 500 miljoner kronor extra till Försvarsmakten för innevarande år.

Nyligen framträdde Överbefälhavaren Micael Bydén inför riksdagens Försvarsutskott. I öppna och hemliga dokument argumenterade Bydén för att Försvarsmakten behöver ytterligare 6, 5 miljarder kronor under den nu rådande anslagsperioden som sträcker sig fram till 2020. I de öppna dokumenten pekade ÖB bland annat på behovet av luftvärn på Gotland som skydd mot missiler, sensorer för bättre övervakning av hav och luftrum vid Sveriges gränser och resurser för att få fart på Totalförsvaret ute i kommuner och länsstyrelser igen.

Mer att läsa: Varning för lösplugg.

Liberalernas partiledare Jan Björklund hoppade med buller och bång av Försvarsgruppens första förhandlingslösning den 17 april 2015. Då enades partierna om att höja anslagen till försvaret med drygt 10 miljarder kronor fram till 2020. Vilket var alldeles för lite pengar enligt Björklund. I går var Björklund följaktligen snabb med att påpeka att 500 miljoner kronor endast utgör "8 procent" av Micael Bydéns önskade anslag och därför alldeles otillräckligt.

ÖB Micael Bydén sade sig dock vara mycket nöjd med anslaget och sa till TT att han var övertygad om att det kommer mer och positiva besked från politikerna för åren 2018 och framåt.

I tidningen Fokus spekulerade Claes Lönegård i september 2015 om den tillträdande överbefälhavaren Micael Bydéns samarbete med försvarsminister Peter Hultqvist: "För första gången på mycket länge har Sverige fått en försvarsduo som drar åt samma håll, och som är beredd att möta den ryska upptrappningen hårt mot hårt", skrev Lönegård.

Så tycks det vara.

För oss som gillar säkerhet finns det nog fog i att utbrista i ett litet - men ändock - bingo.