Vi i fastighetsbranschen är en viktig del av lösningen på den svenska bostadskrisen. Tillsammans representerar vi de som bygger, äger och förvaltar bostäder i Sverige i dag.

I en enkät som Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation, nyligen genomförde anser sex av tio kommunpolitiker i Östergötlands län att byggtakten måste öka. Över hela landet måste vi bygga 700 000 bostäder fram till år 2025. Det innebär att bygg- och fastighetsbranschen måste rekrytera 110 000 personer under de närmaste 10 åren för att kunna möta den efterfrågade byggtakten.

För oss är det därför oerhört viktigt att kunna få tillgång till den arbetskraft och mångfald som de nyanlända utgör. Ändå står många nyanlända utan jobb, eftersom politiker och Arbetsförmedling inte nått ända fram med sina åtgärder.

Vi är beredda att göra vårt, både för att lösa bostadskrisen och för att få nyanlända i arbete snabbt. Men för att vi ska kunna göra det framgångsrikt krävs också en samordnad satsning från regeringen och oppositionen.

Vi vill att:

- Politikerna ställer högre krav på Arbetsförmedlingen. Det finns modeller för att validera utbildningar och erfarenhet från andra länder, men Arbetsförmedlingen använder sig inte av dem.

- Arbetsförmedlingen gör det enklare att anställa nyanlända. I dag finns en uppsjö av olika arbetsmarknadsåtgärder som varken företagen eller Arbetsförmedling klarar av att hantera. Enklare och mer tillgängliga verktyg, som exempelvis matchningssajter, behövs för att underlätta för fler företag att anställa.

- Privata alternativ, med rätt stöd och förutsättningar, ska kunna komplettera Arbetsförmedlingen så att Arbetsförmedlingen får arbetsro och möjlighet att hantera olika grupper av arbetssökande.

Tillsammans representerar vi de som äger, förvaltar och bygger bostäder i Sverige i dag. Vi ser och kan svara mot två avgörande faktorer i integrationsutmaningen; bostad och arbete. Vi är beredda att föra dialog, ta ansvar och samarbeta. Nu är det upp till politiker i regering och riksdag att komma överens så att vi kan göra vårt jobb.