Han har informerat kongressen om en förestående översyn av om lättnaderna i sanktioner som Iran fick som en del av kärnenergiavtalet 2015 är i överensstämmelse med USA:s nationella säkerhetsintressen.

Tillerson sade på en presskonferens på onsdagen att en hållbar politik gentemot Iran kräver att USA bemöter alla hot som Iran riktar och tillade att det är en hel del. Han sade att kärnenergiavtalet med Iran fullständigt bortser från alla andra allvarliga hot som landet utgör.

I ett brev till representanthuset republikanske talman Paul Ryan skriver Tillerson: "Iran förblir den ledande statliga sponsorn av terror via många plattformar och metoder".

Fått i uppdrag

Nationella säkerhetsrådet har fått i uppdrag att bedöma om upphävandet av sanktionerna mot Iran är "avgörande för USA:s nationella säkerhetsintressen". En garanti om att Iran följer villkoren i avtalet ska överlämnas till kongressen.

De sex stormakterna USA, Kina, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Tyskland undertecknade avtalet med Iran 2015.

Avtalet innebar att Irans kärnenergiprogram ska bantas i utbyte mot hävda internationella sanktioner på oljehandel och finansiella transaktioner.

Inget besked

Trump har upprepade gånger kritiserat avtalet. När han i januari blev intervjuad av tidningarna Times of London och Bild kallade han avtalet "ett av de värsta som någonsin slutits". Men han gav inte besked om ifall han har för avsikt att omförhandla det.

De som är kritiska till en del villkor i avtalet, till exempel Israel, argumenterar att Iran när vissa av villkoren löper ut om tio till femton år kan skaffa sig kärnvapen.