På måndagen bjöd Nyföretagarcentrum i Söderköping till träffa för att berätta om den nyordning som rått sedan den 1 januari. Nu samarbetar man nämligen med det betydligt större och resursstarkare Nyföretagarcentrum Norrköping.

– Det här sker för att vi ska få mer kraft i rådgivningar och annat, vi behövde energisätta Söderköping och Norrköping har kommit långt med sin verksamhet, säger Maria Ericson Andersson, ordförande för Nyföretagarföreningen Söderköping.

Ingela Gullstrand som är vd på Nyföretagarcentrum Norrköping tycker att det är naturligt med ett närmare samarbete.

Artikelbild

| Norrköpingschef. Ingela Gullstrand, vd på Nyföretagarcentrum Norrköping, är inte obekant med Söderköping.

– Söderköpings företagare har också en stor marknad i Norrköping, egentligen kan man säga att det är en gemensam marknad, säger Ingela Gullstrand som har erfarenhet av Söderköpings kommun, hon har haft hus i S:t Anna skärgård sedan 1968.

En av de kategorier man satsar mest på är unga företagare, det området kommer Alexander Zahari, grundare av Young capital AB, att rikta sina krafter mot.

– Jag tror att fler unga behöver förebilder, det finns en stor påhittad tröskel när det gäller företagande om man inte är uppvuxen med det, säger Alexander Zahari som kommer att arbeta mot framförallt Nyströmska skolan i syftet att hitta unga entrepenörer som behöver stöttas och inspireras.

Denna satsning på unga företagare kommer förhoppningsvis att märkas redan i sommar med en satsning som liknar "Ung Drive" som genomförts i Norrköping.

– Vi hoppas kunna få igång unga sommarföretagare som driver företag som feriejobb, berättar Maria Ericson Andersson som tillägger att man inte kan berätta om hela upplägghet ännu men att planerna är långt framskridna.

– Det kommer att likställas med kommunens feriejobb, man kommer dock att få en lägre ersättning från kommunen men istället ha chans att tjäna pengar på sitt företag.

Orsaken till detta samarbete är naturligtvis att Nyföretagarcentrum Norrköping har betydligt mer resurser till sitt förfogande.

– Vi hade 500 besök i Norrköping under 2015, under motsvarande tid var det 30 besök i Söderköping – man kan inte anordna alla sorters aktiviteter i Söderköping, säger Inger Gullstrand.

Men istället kan nu alltså blivande företagare i Söderköping få tillgång till rådgivning, soppluncher, mässor och kvällsaktiviteter i Strykbrädan i Norrköping även om vissa aktiviteter också kommer att anordnas i Söderköping framöver, bland annat kommer man att ha två introduktionsträffar i Söderköping, den första äger rum den 5 april.