Vad erbjöd ni Jörgen Filipsson för att han slutligen skulle välja er som arbetsgivare?

– Jörgen Filipsson är väldigt kompetent och passade bra för det här uppdraget. Sedan är det ju så att när man slutar en anställning och ser sig om efter nåt annat har man ju ofta fler valmöjligheter. Och det är klart som tusan att man kanske försöker spela ut dem mot varandra, för att få bästa deal. Och det här var en, som jag ser det, normal förhandling men som drog ut på tiden. Mycket på grund av förhandlingen, men också på grund av hur, och på vilken plats i organisationen Jörgen skulle bli erbjuden att hamna, säger Johan-Christer Svensson, regionchef på IP-Only.

Jörgen Filipsson jobbade ju på kommunen samtidigt som han blev chef hos er. Var det något ni var medvetna om?

– Ja, det var vi. Vi var medvetna om att ta över ett driftansvar på det här nätet var ju behäftat med kunskapsöverföring och hela den här biten. Och från kommunens sida kanske det inte är helt lämpligt heller att det var ett hårt avbrott, utan någon överlämning egentligen. Sedan har ju Jörgen suttit på båda stolarna vilket gör att själva gränsdragningen blir lite konstig.

Jörgen Filipsson har använt sin kommunmejl och tankat över material åt IP-Only när han inte längre jobbade åt kommunen. Är det något ni diskuterat, eller har tankar kring?

– Jag kände till att Telia haft kunder i nätet som Jörgen måste sköta, och eftersom det släpade med inrapporteringen av den nya mejladressen fick han beställningar till sin gamla adress. I övrigt kan jag inte säga att jag reagerat något vidare på det.

Har ni bett honom plocka med sig material från kommunen?

– Nej, från kommunens sida gav man ju Jörgen i uppdrag att se till att driftövergången blev så smidig som möjlig. Sedan att han var mottagare på andra sidan, det är ju som det är. Men det är klart, för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande behöver vi ha den informationen som är nödvändig. Och jag har ju liksom litat på att Jörgen gör det i bästa stil, så att säga.

Borde han inte begärt ut materialet när han inte längre jobbade på kommunen.

– Min åsikt i den här frågan är väl egentligen att Jörgen bara försökte göra ett jobb så smidigt och smart och bra som möjligt, säger Johan-Christer Svensson.