När IP-Only tog över driften av kommunens fibernät och den fortsatta fiberutbyggnaden fick de under en period hyra in sig i kommunens lokaler på Albogaleden 5. Mellan den 1 oktober 2016 till den sista december betalade IP-Only 146 259 kronor i hyra till kommunen. I detta ingick hyran för kontorsrum, el och fiberanslutning. Men också hyra och bensinkostnader för en av kommunens bilar. Detta trots att kommunen inte har tillstånd att hyra ut bilar eller andra fordon från Transportstyrelsen.

– Nej, Söderköpings kommun har inte tillstånd att hyra ut varken bilar eller bussar, säger Eleonore Forsberg, utredare vid väg- och järnvägsavdelningen på Transportstyrelsen.

Olovlig uthyrning av bilar är enligt Eleonore Forsberg ett brott.

– Den som uppsåtligen driver uthyrningsverksamhet utan tillstånd kan få böter eller fängelse i upp till ett år, säger hon.

Förutom att kommunen olovligen hyrt ut en bil har de också låtit IP-Only använda kommunens bensinkort på Circle K där kommunen har rabatt genom sitt ramavtal. Enligt Circle K har kommunen 61 öre rabatt per liter bensin och 96 öre per liter diesel.

Rickard Bardun, förvaltningschef på servicekontoret, står som referens på fakturan till IP-Only. I ett mejl förklarar han och kommunchef Pia Ölund att det inte finns något hyresavtal gällande kontoret och bilen.

"IP-Only skulle etablera sig i Söderköping, men då detta inte var klart i oktober då avtalet trädde i kraft fick de tillfälligt hyra ett kontorsrum och en bil. Några skriftliga avtal togs inte fram utifrån att detta aldrig var tänkt att vara något annat än en tillfällig lösning".

De skriver vidare:

"IP only har fått nyttja ett av kommunens fordon och för detta fått betala samtliga kostnader förknippade med det. Om det är så att det krävs tillstånd från Transportstyrelsen så har vi missat det och drar lärdom av det. I början av perioden fanns av misstag ett bensinkort kopplat till bilen, vilket togs bort så snart det uppmärksammades. Återigen så har alla kostnader, även bensin, fakturerats IP only."