Enligt Jörgen Filipsson är det Rickard Bardun, förvaltningschef för servicekontoret, som beordrat honom att sköta övergången av drift och skötsel till IP-Only. Men sedan en tid tillbaka har Rickard Bardun vägrat svara på NT:s samtal, och han vill inte ställa upp på en intervju. I ett mejl skriver han kort att de anställda eller förtroendevalda har ett enskilt ansvar för hur de sköter sin kommunmejl, och:

"I samband med att avtalet blev klart var Jörgen Filipsson den enda tjänsteman som vid tillfället arbetade med bredbandsfrågor i kommunen och därför var det naturligt att ge honom i uppdrag att förbereda och genomföra övergången av verksamheten".

Utan att svara på om han känt till hur Jörgen Filipsson använt sin kommunmejl när han varit chef för IP-Only, eller om han beordrat honom att göra det skriver Rickard Bardun kort: "Det kan finnas skäl, som Jörgen själv kan redogöra för, till att han har använt sin mejl efter att han slutat, då det handlar om en verksamhetsövergång. Och som du meddelats tidigare så avslutade Jörgen sin anställning med semester, och det är inte ovanligt att personer påbörjar en ny anställning vid sådana förhållanden", sedan skickar han vidare ärendet till kommunstyrelsens vice ordförande Yvonne Persson (M) som ensam tecknade avtal med IP-Only.

Artikelbild

| Yvonne Persson (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

– Vi vill att det här går genom en person för att det inte ska bli för mycket rörelse och uppståndelse runt i kring, säger hon.

Yvonne Persson och Jörgen Filipsson är partikamrater och båda sitter med i styrelsen för Moderaterna i Söderköping. Men hon har svårt att svara på varför Jörgen Filipsson använt sin mejl när han som anställd vid kommunen gått ärenden åt IP-Only. Hon har också svårt att svara på varför han fortsatt använda sin kommunmejl när han slutat på kommunen och börjat arbeta som chef för IP-Only.

– Därför har vi nu tagit initiativ till en en översyn av rutiner kring it-säkerhet och mejlhantering. Dina frågor har tydliggjort att det finns brister. Och är det inte fel på rutinerna så kanske det är fel på efterlevnaden. Båda är lika allvarligt. Men som sagt – solen har ju fläckar, som väl är det inte total solförmörkelse så ofta, säger hon.

Yvonne Persson tycker att Jörgens Filipssons resonemang om att mejlandet varit en del av övergången är märkligt.

– Då kan man ju tycka: Jaha, varför gör han de här uppgifterna nu när han är ledig från kommunen, åt kommunen, för att IP-Only ska kunna ta över de uppgifter som vi tidigare har haft i kommunen. Det kan jag hålla med om, det är lite lustigt. Det borde han inte gjort, använt sin gamla kommunmejl, säger hon.

Att Jörgen Filipsson fortfarande var anställd på kommunen när han påbörjade sin tjänst på IP-Only kände Yvonne Persson inte till.

– Fast han hade tagit ut semester och var ledig, han tjänstegjorde inte för kommunen, säger hon.

Fast det syns inte om man tittar på hans mejl?

– Nej, det håller jag med dig om, säger Yvonne Persson.

Vad hon däremot kände till är att Jörgen förhandlat om en tjänst hos IP-Only.

– Jag vet inte exakt när vi visste att han hade diskussioner med IP-Only, jag vet att han sa att han hade andra han också diskuterade med, säger hon.

Men Jörgen Filipssons roll i avtalsprocessen vill Yvonne Persson tona ner.

– Han var inte med i några förhandlingar. Han var tvungen att svara på tekniska frågor vi inte haft kunskap om, säger hon.

Men han har sett avtalet?

– Ja, det som rör tekniken. Det som skulle outsourcas var så dåligt dokumenterat. Och han var den som hade kunskaper om hur det som inte var dokumenterat faktiskt såg ut, säger hon.