EU Med god marginal säger EU-parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter ja till det förslag om kvotflyktingar som svenska ledamoten Malin Björk (V) ansvarat för.

"Det är ett stort steg framåt för alla oss som har jobbat för att skapa lagliga och säkra vägar för människor som behöver internationellt skydd", skriver Björk i ett uttalande sedan förslaget röstats igenom med 37 röster mot 20 i utskottet.

Björk har bland annat fått med sig utskottet på att EU ska sträva efter att årligen ta emot minst 20 procent av det antal som FN:s flyktingorgan UNHCR anser behöva vidarebosättas. I rena tal skulle det för i år innebära drygt 200 000 kvotflyktingar till EU.

Kvotflyktingsförslaget är en av sju delar i den reform av EU:s hela asylpolitik som just nu behandlas parallellt av EU-parlamentet och EU:s medlemsländer. Tuffa förhandlingar återstår innan enighet kan nås.