Människans livsstil överförs på hunden – rör man mindre på sig gör även hunden det. Men det är inte bara livsstilen som överförs, utan i en förlängning även sjukdomar. Enligt Agria Djurförsäkring är hundar det sällskapsdjur som drabbas mest av tumörer och kurvan går stadigt uppåt.

Under fem år har mer än 55 000 hundar behandlats i hela landet, varav minst 2 500 i Östergötland. Hudtumör är den allra vanligaste cancerformen som slår brett mot alla raser oavsett kön, och står för 45 procent av alla cancerfall. Bland äldre hundar över fem år syns en radikal ökning av alla typer av cancerformer. En orsak till ökningen är de osunda vanor som vi människor anpassar hundens liv efter, men också högre kvalitet på djursjukvården som leder till att hundar lever längre och hinner utveckla tumörer i högre utsträckning.

– Jag tror att många känner igen sig i bilden av att äta för mycket, och inte alltid den mest hälsosamma maten, i kombination med för lite motion. Det är exakt det livsmönster som vi omedvetet överför till våra hundar och leder till att de får samma sjukdomar som vi, säger Patrik Olsson, affärsområdeschef smådjur på försäkringsbolaget.

Hudtumörer kan variera i utseende och sjukdomsgrad. Elakartade tumörer är ofta hårlösa eller såriga och växer i olika grad. En del växer långsamt, andra snabbt och sprider sig. Godartade tumörer är ofta vårtor, fettknölar eller talgkörtelinflammationer.

Lotta Möller, veterinär på Agria, betonar vikten av att hudförändringar hanteras på rätt sätt:

– Misstänker veterinären att en förändring är elakartad tas ett cellprov före operationen. Med mera fakta om vilken typ av tumör det gäller kan det bättre avgöras hur mycket av området runt förändringen som ska opereras bort och om behandlingen behöver kompletteras.

För misstänka cancerfall finns i dag modern teknik som magnetkameror, datortomografi och endoskopi tillgängligt på de större djursjukhusen. De flesta tumörer avlägsnas med ett kirurgiskt ingrepp. Strålning och behandling med cytostatika är andra behandlingsmetoder som kan förekomma.

Prognosen har en stor variation beroende på vilken typ av hudcancer det handlar om. Men precis som för människor ökar chansen att blir återställd ju tidigare tumören upptäcks.

– Ta för vana att känna igenom hundens kropp, och kontakta veterinär om något känns onormalt, rekommenderar Lotta Möller.