Det var på årets första kommunstyrelse på måndagen som det blåste upp till storm kring tillsättningen av oppositionens två representanter i en politisk styrgrupp mot våld och förtryck mot barn och unga, där också hedersvåld finns med i bilden.

Oppositionsrådet Sophia Jarl (M) var det ena namnet, medan Sverigedemokraterna förde fram sin kandidat, Naima Johansson.

Vänsterpartiet som tillsammans med Miljöpartiet, i ett valtekniskt samarbete med även Fi, är näst största oppositionsblocket efter Moderaterna, hävdade sin rätt till den andra platsen.

Artikelbild

| Tillbakavisar. "Vi har inget samarbete med Sverigedemokraterna", säger Sophia Jarl (M).

Praxis är att oppositionen kommer överens om fördelningen av platser efter sin storlek.

– Vi är näst störst i oppositionen, och det har aldrig tidigare varit något problem, säger Nicklas Lundström (V).

Men nu gick Moderaterna in och röstade på SD:s namn.

– Moderaterna använder sitt mandat för att lyfta in SD på en maktposition. Det är helt nytt i kommunen. Det har de aldrig gjort förut.

Vänsterpartiet, som efter juluppehållet inte hade något färdigt namn, fick hastigt, på sittande möte, lyfta Mona Olsson (V) som kandidat till styrgruppen. Hon fick också vid en sluten omröstning fler röster än SD:s kandidat.

Sophia Jarls bild av att Vänsterpartiet inte visat intresse för styrgruppen, att det kommit sent, tillbakavisar Lundström:

– Det är rent hittepå från hennes sida. Hedersvåld är en väldigt viktig fråga för oss.

Nicklas Lundström menar att Sophia Jarl närmat sig SD, något han säger syns i de politiska frågor hon väljer att lyfta, till exempel i slöjdebatten.

Sophia Jarl tillbakavisar att Moderaterna samarbetar med Sverigedemokraterna.

– För det första hade vi inte uppfattat att Vänsterpartiet över huvud taget var intresserade, säger hon och framhåller att V haft från före jul på sig att ta fram en kandidat.

SD däremot var förberedda och visade intresse, varpå Moderaterna tyckte att det var okej, säger Jarl.

– Vi har inget samarbete med Sverigedemokraterna, och vi har inget samarbete med Vänstern eller Miljöpartiet, betonar hon.

På frågan om hon kan tänka sig att stötta kandidater från SD framöver svarar hon:

– Vi har alltid haft inställningen att vi ska stötta sådana förslag som ligger i olika nämnder och utskott som går i linje med vår borgerliga politik.

Det oavsett från vilket parti förslagen kommer. Hon säger också att det finns andra utskott i kommunen där SD sitter för att Vänsterpartiet har valt att inte vara med, till exempel LOV-gruppen.

Och under slöjdebatten stod inte Vänsterpartiet på barrikaderna för de flickor som är föremål för hedersrelaterat våld, menar Jarl.

Det största problemet tycker Sophia Jarl är att majoriteten lade sig i oppositionens val av representanter genom att delta i omröstningen.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Stjernkvist (S) menar att Sophia Jarl själv skapat situationen, att SD och M, som "funnit varandra i många sakfrågor tidigare" fann varandra också här. När oppositionen inte kunde komma överens blev det en omröstning, där kommunstyrelsen röstade om alla fem kandidaterna.

Efter att M och SD rest frågetecken kring formfrågan bordlades ärendet till nästa kommunstyrelse.

Lars Stjernkvist tycker att M:s argument att SD är mer intresserade i sakfrågan, hedersvåld, är en märklig motivering.