– Man fick ju en del att tänka på. Att man borde tänka till, som att inte köra bil lika ofta, säger Markus Lockner som går i ettan på naturvetenskapliga programmet på Kunskapsgymnasiet.

Klasskompisen Sally Makki fortsätter:

– Det var intressant! Det ska bli kul att fördjupa sig i det.

Artikelbild

| Lärorikt i geodomen. Eleverna Sally Makki och Markus Lockner på Kunskapsgymnasiet lärde sig en hel del om världen och utsläpp under besöket på SMHI i går.

Båda har precis legat på golvet i den uppblåsbara geodom, en mobil visualiseringsbiograf, som finns på SMHI. Här har de fått visualiserat för sig hur klimatet utvecklats under åren, och vad som händer i framtiden om vi agerar på olika sätt. Materialet är framtaget av SMHI och Visualiseringcenter, och påminner om oss det förflutna och ger scenarier om framtiden.

– De får en insikt om att det faktiskt går att göra något. Att allt inte är bottensvart. Följer vi tvågradersmålet som det beslutades om i Paris gör det faktiskt något med klimatet, förklarar Patrik Källström som är tekniker på Visualiseringcenter.

Det EU-finansierade projektet som de 60 eleverna i årskurs ett på Kunskapsgymnasiet nu deltar i heter Crescendo. Ytterligare en skola i Frankrike och en i England deltar, och till projektet finns forskare knutna. På SMHI finns klimatforskaren Erik Kjellström och han tycker det är viktigt att eleverna lär sig om olika jordsystemmodeller och att beräkna klimatet, i stället för att "bara" prata om olika mål och hur mycket vi släpper ut.

– Det handlar om att få med sig en helhetsbild, inte bara titta på hur stora utsläppen är. Det är viktigt att eleverna får ett systemtänk, och förstå vad som påverkar klimatet och hur, säger han och fortsätter:

Artikelbild

| Visualisering. Den här bilden visar de totala utsläppen i världen.

– Klimatfrågan som sådan är en av vår tids enskilt största problem och därför är det viktigt att vi får nya ambassadörer.

Exakt hur samarbetet mellan SMHI och gymnasieskolan, som ska pågå till år 2020, ska se ut är inte helt klart än.

Artikelbild

| Viktigt samarbete. Erik Kjellström, klimatforskare på SMHI, och Chrille Andersson, ämnesansvarig för naturvetenskap på Kunskapsgymnasiet, ser flera fördelar med samarbetet.

– Vi kan finnas med som bollplank, hålla inspirationsföreläsningar och stötta både elever och lärare, exemplifierar Erik Kjellström.

Ämnesläraren Chrille Andersson ser ett ökande intresse för klimat och miljö bland eleverna och välkomnar mixen mellan att vara i skolan och besöka SMHI.

– Alla som jobbar inom skolan älskar när vi får komma ut i verkligheten. Det är inte alltid helt enkelt, så vi är väldigt glada för det här! säger han.