Norrköpings kommun söker intressenter som vill etablera företagsverksamhet på Krusenhofs gård med möjlighet att förvärva gården och dess parkträdgård.

Kommunen köpte för några år sedan Krusenhof av familjen Printzsköld för 96 miljoner kronor för att kunna stycka upp marken för industriändamål.

Först byggdes Holmens sågverk. Nu ligger även Rustas centrallager här, och flera logistikföretag har visat intresse för att etablera sig i området.

Artikelbild

| Krusenhof. Snygga detaljer.

Godsbangården ska flytta ut hit och närheten till hamnen är viktig för området.

Nu söker kommunen en kreativ företagare som har idéer om ett nytt användningsområde för den fina gamla huvudbyggnaden. Det ska vara verksamhet som passar in och gärna tillför något till omgivande företag.

Enligt Lars Bergman, markstrateg på stadsbyggnadskontoret, finns det inget uttalat pris på fastigheten i dag. Först vill man få in idéer.

Krusenhofs gård består av flera kulturminnesskyddade byggnader. Ett krav är att ny verksamhet på gården anpassas efter bebyggelsens och trädgårdens kulturvärden. Byggnaderna får heller inte användas som bostäder.

Artikelbild

| Schysst kontor? Krusenhof.

Intresserade företag ska ha lämnat in sin intresseanmälan till kommunen senast den 15 februari. Slutlig ställning till en eventuell försäljning tar stadsplaneringsnämnden.