Det är Nyhetsbyrån Siren som gjort en sammanställning av statistik från Socialstyrelsen angående olyckor orsakade av fall på grund av snö och is. Mellan åren 2001 och 2015 har nära 48 000 patienter i Sverige behövt läkarvård på grund av halkolyckor.

– Siffrorna varierar mycket från år till år beroende på vädret. 2014 gick till exempel antalet olyckor ner. Det har bland annat att göra med hur vädret under vintern har varit, säger Pernilla Fagerström, utredare på Socialstyrelsen till Nyhetsbyrån Siren.

När det gäller Östergötland tillhör vi inte de mest drabbade länen men under dessa 15 år har ändå 2 012 människor här sökt vård på grund av halkrelaterade olyckor och 2012 avled till och med en östgöte beroende på detta. Allra flest olyckor – både när det gäller riket och Östergötland – inträffade under de långdragna och snörika vintrarna 2010 samt 2011 då 224 respektive 252 personer sökte läkarvård.

Artikelbild

Det skiljer naturligtvis mycket mellan olika landsändar i Sverige; 2015 hade Västernorrland flest patienter jämfört med folkmängden: nära 100 personer per 100 000 invånare. Motsvarande siffra för Östergötland under 2015 var 28,95 patienter vilket ligger nära riksgenomsnittet.

– Man ser att ju längre söderut i landet man kommer, så är det en mindre andel personer som råkar ut för sådana här olyckor, säger Pernilla Fagerström till Nyhetsbyrån Siren.

Från 2001 till 2015 har sammanlagt 73 svenskar dött på grund av halkolyckor.