Arbetet kommer att utföras från klockan fem på lördagsmorgonen till klockan 23 på söndagen på Värmlandsgatan strax norr om Bergslagsgatan. Det är spåren i Marielund som kommer att påverkas.

– Även denna gång läggs nya fjärrvärmeledningar ner i Värmlandsgatan under spårvägen för att säkerställa trygga och störningsfria leveranser av fjärrvärme i området för lång tid framöver, uppger projektledare Carl-Johan Bondesson.

Björn Persson, regionchef på Eon är medveten om att det här kan väcka irritation hos vissa kollektivtrafikåkare.

– Det här är en del i ett större renoveringsarbete i området. Men detta är den sista gången som spårvagnstrafiken påverkas i det här projektet.

Grävningen medför att ersättningsbussar sätts in. Mer information finns på Östgötatrafikens hemsida.