Ungdomarna som känner varandra var på fest och skulle på natten sova i samma tält. Även 14-åringens tjejkompis skulle övernatta i tältet men hon stannade kvar lite längre på festen.

Den 14-åriga tjejen drack alkohol och blev rejält berusad. Efter att hon spytt så bar killarna henne till tältet där de, enligt domen, förgrep sig å henne.

Flickan har minnesluckor men har berättat att hon vaknade av att pojkarna hade sex med henne.

Efteråt fick hon panik och berättade för sin mamma som hjälpte till att polisanmäla händelsen. I samband med detta gjordes en teknisk undersökning på sovsäckar och liggunderlag som varit i tältet men inga spår av sperma hittades.

– Men det utesluter inte att samlag har förekommit, konstaterar tingsrätten.

Pojkarna förnekar att de haft sex med flickan. Men tingsrätten går ändå på flickans linje då hon varit konsekvent i det hon sagt. Förutom till sin mamma så berättade vad hon om händelsen för två tjejkompisar.

Tingsrätten tar även hänsyn till vad pojkarna sagt till andra och skrivit på sociala medier, nämligen att 14-åringen ”var med på det frivilligt”.

– Sammantaget anser tingsrätten att omständigheterna är tillräckligt starka för att flickans berättelse ska ligga till grund för bedömningen. Det är styrkt att samlag och sexuell handling, som är jämförbar med samlag, förekommit och att händelsen tillgått på det närmare sätt som angetts i gärningspåståendet, skriver Norrköpings tingsrätt i domen.

Annat som tingsrätten fått ta ställning till är om pojkarna känt till eller haft anledning att tro att flickan varit under 15 år vid gärningen.

– De har båda uppgett att så var fallet eftersom hon nekats att köpa energidryck och att de umgicks i samma krets.

Killarna har påstått att det var flickan som tagit initiativet. Men det har ingen betydelse i det här fallet, enligt tingsrätten:

– Alkoholberusningen har påverkat hennes förmåga att bedöma och ta ställning till situationen. Till detta ska läggas att det inte handlar om ett ömsesidigt kärleksförhållande mellan två ungdomar, där den ene är strax under 15 år, utan det är frågan om tre personer som ingått i samma umgängeskrets och där åldersskillnaden mellan flickan och de tilltalade med flera månader överstiger två år, skriver tingsrätten.

Pojkarna som nu hunnit fylla 17 år döms för våldtäkt mot barn. Påföljden blir ungdomstjänst i 150 timmar. De dömda ska också betala skadestånd till flickan på 110 000 kronor.