Malignt melanom är den allvarligaste formen av hudcancer och antalet fall har ökat under en tid. Nu visar statistik från Socialstyrelsen sammanställd av Nyhetsbyrån Siren att ökningen fortsätter: under 2015 inrapporterades 3 951 nya fall i Sverige. 2010 uppgick antalet fall till 2 899 så det handlar om en markant ökning.

Det län i Sverige som 2015 hade flest fall per 100 000 invånare är Östergötland. År 2014 konstaterades här 204 fall men 2015 hade denna siffra stigit till 292. Det innebär 65,8 fall av malignt melanom per 100 000 östgötar och det är den högsta siffran i Sverige.

– Men ökningen i Östergötland är ändå inom normalvariationen och varierar år från år, det intressanta är att hudcancer stadigt ökar med cirka sex procent per år nationellt, bedömer Eva Ljunggren, verksamhetschef på Hudkliniken i Östergötland.

Artikelbild

Alla som levde under 1970- och 1980-talen minns den tidens soldyrkan där brunbränd var lika med ”fräsch”. På 80-talet slog också solarierna igenom och trendade – i takt med allt fler forskarrapporter och ökande antal fall av hudcancer har dock intresset minskat radikalt.

– Orsaken till mycket av hudcancern är att man solat för mycket, bränt sig och haft en för hög solbestrålning över tid. Det kan ta 15 år innan hudcancer utvecklas, upplyser Eva Ljunggren som ändå upplever att medvetenheten om riskerna med solning har ökat.

– Men det krävs ganska stora förändringar i livsvanor för att det ska ha genomslag i statistiken och för det behövs många år av förebyggande arbete.

Andra livsstilsfaktorer som kommit på senare år kan också ha påverkan på ökningen trots att medvetenheten ökat.

Artikelbild

– Ett exempel är det ökade resandet där många åker till exempelvis Thailand på vintern för solens skull, säger Eva Ljunggren som ger några tips hur man ska tänka vad gäller solen:

– Var rädd om dig i solen, smörj in dig med solskydd, skydda dig gärna med kläder och sola inte under timmarna mitt på dagen.

Vad ska man som privatperson göra om man är orolig över någon hudförändring?

– Då går man till sin vårdcentral. De gör då en bedömning och skickar en remiss om de ser orsak till det. Vissa vårdcentraler kan idag ta en bild och skicka till Hudkliniken för att få en bedömning tidigt och det är något vi strävar efter att utöka framöver, säger Eva Ljunggren.

Minst utbredning av malignt melanom 2015 har Västerbotten med 19 fall per 100 000 invånare.