Sedan 2012 har Sveriges Hembygdsförbund delat ut priset Årets Hembygdsbok till något alster utgivet under föregående år som "på ett föredömligt sätt levandegör det lokala kulturarvet och som givits ut under föregående år". Nu har 2016 års elva nominerade alster presenterats och bland dessa finns en östgötsk bok: "Cedersberg glasbruk 1781 – 1838" utgiven av Wist hembygdsförening (Vist socken är belägen strax sydost om Linköping).

Priset består av 10 000 kronor samt ett diplom och vinnaren utses av en jury som offentliggör vinnaren den 26 september. Juryn ska enligt statuterna "värdera forskningsinsatsen och de litterära kvaliteterna i presentation och gestaltning.".

– De nominerade böckerna håller en mycket hög kvalitet och visar på den enorma bredd som finns inom svensk hembygdslitteratur, säger Owe Norberg, en av jurymedlemmarna i ett pressmeddelande.

Varje år ges omkring 1 300 skrifter ut av hembygdsföreningar runtom i landet som berättar om lokalsamhällenas människor, miljöer och utveckling under olika tidsepoker.

– Hembygdsföreningarna gör ett stort arbete med att lyfta fram och göra den lokala kulturhistorien tillgänglig för en bred publik, säger Jan Nordwall, generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund.

2015 års pris gick till boken ”Marielund – Sommardröm vid Uppsala” utgiven av Marielunds vänner i Uppland. Ingen östgötsk bok har tagit hem denna utmärkelse sedan priset instiftades.