Kommunfullmäktige beslutade i januari 2016 om införande av LOV, lagen om valfrihetssystem.

I Norrköpings kommun kallas det Eget val inom hemtjänsten. Det innebär att alla som har hemtjänst ska kunna välja mellan en certifierad privat utförare eller fortsätta med den kommunala hemtjänsten.

15 privata utförare ansökte om certifiering och nu har sju godkänts. Hemtjänsttagare som gör sitt val under perioden 3-24 november får sin nya utförare från och med den 27 februari 2018.

Artikelbild

| Avhopp. Område 6, Vikbolandet, får ingen privat utförare i hemtjänsten.

Valet gäller vem som ska utföra hemtjänst dagtid mellan klockan 07.00 och 22.00. Övrig tid är kommunen hemtjänstutförare. Medan kommunen har ansvar för hela Norrköpings geografiska område, har de privata utförarna valt vilket eller vilka områden de arbetar i.

Hemtjänsten kostar lika mycket oavsett vilken godkänd utförare man väljer och det går att när som helst byta utförare utan att motivera varför.

– Hemtjänsten beviljas av kommunen utifrån behov, precis som tidigare. De som inte gör något val fortsätter med kommunen som hemtjänstutförare. Alla utförare måste följa samma regler, lagar och riktlinjer om hur hemtjänst ska utföras. Kommunen följer upp samtliga hemtjänstutförare regelbundet, säger Susanne Stråhle, samordnare för LOV i hemtjänsten.

– Det är glädjande att vi har klart med vilka privata utförare som Norrköpings hemtjänsttagare kan välja mellan och det kommer att finnas minst två utförare i varje del av kommunen. Det är en bra början, säger Eva-Britt Sjöberg (KD), vård- och omsorgsnämndens ordförande.

Den 11 och 18 november hålls en mässa på Renströmmen där hemtjänsttagare och deras närstående har möjlighet att träffa utförarna.

De godkända privata hemtjänstutförarna är: Adeocare AB, geografiskt område 1,2,3, Aleris Omsorg AB, geografiskt område 1,2,3, Auxilia Hemtjänst AB, geografiskt område 1,2,3, Genuin Omsorg Sverige AB, geografiskt område 1,2,3, Vionord Omsorg & Service, geografiskt område 1,2, Inspirera Hemtjänst AB, geografiskt område 1,2,3,5,6, och QviMo AB, geografiskt område 1,2,3,4.

Område 1, 2 och 3 är city, 4 är Åby och Kolmården, 5 Skärblacka och Kimstad och 6 Vikbolandet.

Bland utförarna finns hela skalan från en stor koncern som Aleris till ett nystartat familjeföretag i Norrköping, Genuin Omsorg. Auxilia är också ett lokalt nystartat företag. Inspirera finns i Söderköping.

Alla som i dag har hemtjänst kommer att få en valblankett i brevlådan.