Han är utredningsansvarig på polisen i länet och därmed chef över förhörsledarna som håller förhör med bland annat barn. Han har sett alla tre avsnitten av dokument inifrån där journalisten Dan Josefsson studerat fallet Kevin från 1998. Då konstaterade förundersökningsledare Rolf Sandberg att två pojkar, fem och sju år gamla, dödat fyraårige Kevin. Under de tre avsnitten får tittarna bland annat se videoklipp från förhören med bröderna – förhör som hittills varit sekretessbelagda. Och det är dessa som rört upp känslorna; bland annat hålls förhör med pojkarna utan att någon förälder eller annan vuxen är med, vissa förhör pågår i flera timmar och sammanlagt hålls runt 30 förhör med dem.

Många fel på en och samma gång.

– Man förhör egentligen bara barn en gång, ibland kanske två och då under kortare intervall. Då gäller det för förhörsledarna att vara pålästa och veta exakt vad de vill ha svar på. Vi vill skona barnen från en tingsrättsförhandling och därför kan de ju inte svara på följdfrågor från advokaten, säger Jan Staaf.

Artikelbild

| Upprättelse. Det söker nu de två bröderna som pekades ut att ha dödat fyraårige Kevin i Dottevik utanför Arvika för nitton år sedan.

Det han reagerar mest på är när en polisman i uniform kommer in i förhöret och tar över. Han pratar med barsk röst när han frågar ut en av pojkarna.

– Det är ett avskräckande exempel. Det förekommer aldrig här, säger Jan Staaf.

Det är 19 år sedan ”Kevinfallet”. Om vi backar bandet – hur såg det ut under barnförhör hos polisen i länet då?

– Jag utbildade mig faktiskt själv till barnförhörsledare runt 97, 98. Den utbildningen hade inte alls det här innehållet. Det var som det är i dag, även om det gått framåt, säger Jan Staaf.

Artikelbild

| Dottevik. Här dödades Kevin.

Tillbaka till i dag. Jan Staaf berättar att det satsas mycket på de personer som ska förhöra barn. De 15 barnutredarna som finns i länet har en gedigen utbildning, som de gått i tre steg. Dessutom får de åka på kurs och uppdatera sina kunskaper och ta del av nya rön med jämna mellanrum, berättar han.

– Det är så pass viktigt att vi satsar mycket på den här typen av utbildning. Jag tycker att vi håller toppklass.

Förhören videofilmas och under förhören, där många av dem görs på barnahuset i Linköping, finns ett flertal professioner med såsom pedagoger, specialister, personal från socialförvaltningen och advokater, som lyssnar från ett annat rum.

– Förhören hålls i en miljö som inte alls är som i polismiljö som på tv. Det jag såg på tv var inte alls kul att se. Polisen behöver visa upp positiva exempel, men det är inte det här, säger Jan Staaf.

I höst invigs ytterligare ett barnahus i länet, i Norrköping, där förhör kommer att hållas i en miljö anpassad för just barn.

Efter dokumentären har förundersökningen i Kevinfallet återöppnats. Det handlar om 6 000 sidor som ska gås igenom och nya förhör som ska hållas. Chefsåklagare Niclas Wargren håller i fallet och tidigast i höst kommer han att fatta beslut i ärendet. Den dåvarande förundersökningsledaren Rolf Sandbergs konstaterande prövades aldrig rättsligt, vilket Niclas Wargren anser att det borde ha gjorts. Hur det blir med den saken kommer han ge besked om tidigast i höst, säger han i en intervju med TT.

Konstaterandet – att bröderna dödat Kevin – skulle ha kunnat prövas genom en så kallad ”bevistalan”, en slags rättegångsliknande process när minderåriga misstänks för brott. Här utdöms inga straff, men domstolen prövar beslutet och försöker ta reda på vad som hänt. Eftersom detta aldrig gjordes, kunde brödernas eventuella skuld aldrig prövas. I dokumentären kommer det fram att ingen av bröderna har något minne av att de dödat Kevin. Något erkännande finns inte bandat och enligt dokumentären har de ett alibi som i över tio förhör stått fast vid att hen var med bröderna under den aktuella kvällen då Kevin dödades.