Hästen hade kommit lös på torsdagen och sprang vid 18-tiden bland annat utmed vägen mellan samhällena Kimstad och Lövstad sydväst om Norrköping. Vägen löper bitvis nära E4.

Den springande hästen, som kom från Kimstadhållet mot Löfstad slott, observerades av bland andra en av tidningens medarbetare. Det förrymda djuret tvingade bilister att sakta in och flera engagerade sig i händelsen. Strax efter infarten till Löfstad körde en bil om hästen, en kvinna hoppade ur bilen och lyckades få tag i hästen och lugna den, och olyckstillbud förhindrades.