Jörgen Filipsson hade en central roll under avtalsprocessen mellan kommunen och IP-Only. Han var anställd som projektledare för kommunens fibernät och togs in som expert under avtalsförhandlingarna. Han var också den, förutom servicekontorets förvaltningschef Rickard Bardun, som fiberjätten kontaktade i olika frågor.

När kommunen i maj 2016 skrev avtal med IP-Only om skötsel och utbyggnad av kommunens fibernät var Jörgen Filipsson den som skulle sköta övergången.

– Det var en arbetsuppgift som jag blev beordrad att sköta av Rickard Bardun, för att övergången skulle gå så smidigt som möjligt, säger Jörgen Filipsson.

I outsourcingavtalet mellan Söderköpings kommun och IP-Only var ett av villkoren att de fiberansvariga på kommunen skulle följa med över till fiberjätten. Avtalet omfattade två anställda, en av dem var Jörgen Filipsson. Men Jörgen Filipsson var aldrig intresserad av att gå över till IP-Only enligt avtalet. Istället började han redan i februari 2016, strax efter att kommunstyrelsen beslutat om att sluta avtal med IP-Only, att förhandla med IP-Onlys regionchef Johan-Christer Svensson om en bättre tjänst. Detta samtidigt som han sökte andra tjänster. Förhandlingarna pågick parallellt med att Jörgen Filipsson fungerade som expert, och skötte övergången mellan kommunen och fiberjätten.

Vid ett tillfälle den 19 februari 2016 mejlade Johan-Christer Svensson till Jörgen Filipsson och frågade om de kunde äta lunch i Mjölby. Jörgen Filipsson svarade regionchefen i ett mejl "Är det bara lunch eller något annat skojigt?".

Enligt Jörgen Filipsson var det då hans privata förhandlingar med IP-Only började.

– Jag visste att Johan-Christer Svensson visste att jag eventuellt var på väg till en annan arbetsgivare, och då uttryckte jag mig så: "om det var nåt annat skojigt". Vad jag tänkte på var om han hade nåt att erbjuda mig, en tjänst hos IP-Only, säger han.

Jörgen Filipsson och IP-Only fortsatte att förhandla nästan ända fram till dess att IP-Only tog över driften av kommunens fibernät den 1 oktober 2016.

– Vi var inte riktigt överens förrän väldigt sent, säger han.

Vad de inte var överens om vill Jörgen Filipsson behålla för sig själv.

I oktober 2016 började Jörgen Filipsson arbeta som stadsnätschef för IP-Only i Söderköping. Då var han fortfarande anställd vid Söderköpings kommun, fast med semester. I nästan två månader satt Jörgen Filipsson på dubbla stolar. Det gjorde han fram till dess han slutade på kommunen den sista november 2016.

Eftersom Jörgen Filipsson sitter med som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden för Moderaterna stängde kommunen inte ner hans mejladress. Och den fortsatte han flitigt att använda under perioden då han satt på dubbla stolar, och efter att han avslutat sin tjänst på kommunen.

Men inte som kommunpolitiker.

I stället fortsatte han att mejla med kommunens fibernätskontakter och tanka över material till sin IP-Only-mejl och till kolleger på IP-Only.

Det slutade han inte med förrän i mars 2017. Då hade Jörgen Filipsson inte varit anställd vid kommunen på fyra månader.

Jörgen Filipsson tycker inte att beteendet är konstigt. Han säger att det hade med övergången att göra, den som beordrats av Rickard Bardun. Och det faktum att IP-Only hyrde ett kontor av Söderköpings kommun mellan 1 oktober 2016 och sista februari 2017.

– Jag var tvungen att komma åt min mejl för att föra över saker som skickades till mejlen. Men under en kort period vid övergången satt jag ju på kontoret vi hyrde av kommunen och då hade jag tillgång till skrivare och scanner. I början fick jag kommunicera mellan mina mejl för att skriva ut och scanna. När jag scannade kom det till min kommunmejl, därför kanske det ser lite märkligt ut, säger Jörgen Filipsson.

– En del av mejlen har helt enkelt varit i samverkansarbetet mellan kommunen och IP-Only medan andra är för arbetet jag engagerar mig i politiskt, säger han.

Jörgen Filipsson tycker inte att han har blandat ihop sina roller.

– Det är en tillfällighet att jag var den person som hade kunskapen som behövdes för att IP-Only skulle kunna ta över drift och skötsel, och att jag sedan också valde att börja hos IP-Only. Och då också skulle se till att få över driften och skötsel åt IP-Only, samtidigt som jag är lite engagerad i politiken och kommunen har en adress kopplad till mitt namn, säger han.

Gjorde du något för IP-Only för att få chefstjänsten?

– Nej, det gjorde jag inte. Jag hade samtal med två andra arbetsgivare. IP-Only ville inte att jag skulle gå till någon annan utan erbjöd mig den här tjänsten, säger Jörgen Filipsson.

Har det funnits sekretessbelagt material i de mejl du tankade över till dig själv, eller skickade från din kommunmejl till IP-Only eller andra personer efter den 1 oktober?

– Jag har använt det material som behövdes för att fullfölja avtalet som är upprättat, svarar Jörgen Filipsson.

Olle Lundin är professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. När NT berättar om Jörgen Filipssons övergång till IP-Only utbrister han:

– Ja herregud vilken soppa, det här måste man ju bena upp. Det finns några kruthårda rättsregler att förhålla sig till.

– Han får inte vara anställd på kommunen och IP-Only samtidigt. Det är, om inte annat, en förtroendeskadlig bisyssla, och regleras i lagen om offentlig anställning. Eftersom kommunen har affärsförbindelser med IP-Only duger det naturligtvis inte att han som tjänstemän jobbar där samtidigt som han jobbar på kommunen. Det funkar inte, säger Olle Lundin.

Att Jörgen Filipsson tog ut semester spelar ingen roll, enligt Olle Lundin.

– Han är ju fortfarande tjänsteman på kommunen, och tanken med regleringen är att man inte ska kunna misstänka att det pågår några oegentligheter som syftar till att gagna hans egen privatekonomi, eller gagna IP-Only på bekostnad av kommunen. Och det kan man ju lätt misstänka i ett sånt här fall, även om han inte har gjort något fuffens.

Olle Lundin reagerar också på att Jörgen Filipsson har tankat över material från kommunen.

– Att han lättvindigt tagit med sig material kors och tvärs – det kan man ju fundera på. Det är väl inte helt otroligt att det skulle finnas sekretessbelagd information i det här materialet. Och då är det ju ett brott mot tystnadsplikten, säger Olle Lundin.