Psykisk ohälsa är ett växande problem i Sverige i dag.

Inte minst bland barn och unga.

Men hur kan det motverkas?

Artikelbild

| Vill se en förändring. Moderaternas Marie Morell och Camilla Waltersson Grönvall vill se nya arbetssätt för att fler barn och unga ska få den hjälp de behöver och för att köerna ska bli kortare.

När Moderaternas nya socialpolitiska talesperson, Camilla Waltersson Grönvall, gästade Norrköping i dag diskuterades ämnet vid ett besök hos Psykiatripartners.

–  Vi vet att barn- och ungdomspsykiatrin har det jobbigt och väldigt långa väntetider. Framför allt för barn och unga som behöver en utredning. De själva beskrev att man har ungefär ett års väntetid och det är inte acceptabelt på något sätt utan vi måste se till att köerna kortas och då måste många olika instanser hjälpa till. Det kan inte bara vara sjukvården som ska lösa det här. Barn och unga som mår dåligt kanske man kan hjälpa på många olika sätt, säger Marie Morell (M), oppositionsråd i Region Östergötland.

Det handlar inte bara om att satsa mer pengar på psykiatrin utan det krävs ett rejält omtag menar Marie.

Det gäller att se över hur arbetet går till och hitta nya vägar för att fler människor ska kunna få den hjälp de behöver.

– Det vore spännande att se om man kan göra på ett annat sätt för nu har vi provat det här i 40 år ungefär och det har gått sådär. Vi behöver titta på om det går att ta ett helhetsgrepp och göra något annat i ett försök att vända på de här siffrorna för det går inte att ha ett samhälle där 10-15 procent behöver assistent i skolan och så vidare.

Hon ser gärna att Östergötland och Norrköping blir drivande i den här frågan och menar att det vore spännande att få till ett pilotprojekt i något område i stan där nya arbetssätt kan prövas.

– Det här är något hela Sverige skriker efter och då skulle man kunna bli en förebild för hela landet.

Moderaterna arbetar nu med att ta fram en plattform för barn- och ungdomspsykiatri och har som mål att presentera ett antal förslag i vår.

– Barn och ungas psykiska ohälsa ökar oroväckande och Sverige saknar generellt en strategi att möta den här problematiken. Det är bara ett av alla landsting/regioner som i dag klarar vårdgarantin inom psykiatrin. Här har även Östergötland ett problem att lösa, säger Camilla Waltersson Grönvall.