Boende i Kneippen noterade att ris och rester av nedhuggna träd togs bort.

Förklaringen till upprensningen:

– Vi städar upp och röjer tomten. I väntan på alla besked och processer som pågår tycker vi att det ser jättetråkigt ut när det är fällt och risigt, och nu börjar ju snart växtperioden igen, så det vi gör är att vi städar upp och gör platsen lite skönare att se på, säger Lars Löfgren, marknadschef vid Hyresbostäder.

Hyresbostäder vill bygga bostäder på platsen, men grannar som inte vill se grönområdet bebyggas har överklagat till alla instanser.

Mark- och miljööverdomstolen menade att den omfattande trädfällningen, något som regleras av marklov, en förutsättning för att kunna bygga, inte stämmer överens med detaljplanen, där det står att man ska bevara träd.

Både marklov och bygglov måste behandlas i ett och samma beslut, menade domstolen som upphävde båda loven och skickade tillbaka ärendet till kommunen, för att man ska pröva det som en avvikelse från detaljplanen och höra grannarna.

Enligt bygglovingenjör Nirmala Kahrimanovic vid bygg- och miljökontoret måste Hyresbostäder ansöka om lov igen och redovisa alla träd som tagits bort.

– Vi har ingen pågående prövning, utan vi väntar på en ny ansökan, säger Nirmala Kahrimanovic.

– Vi har, och har haft en lång tid, en pågående dialog om hur vi ska göra med det och hur ska vi ta det vidare. Ta det vidare ska vi, naturligtvis, säger Lars Löfgren.