Det finns anledning att ta hänsyn till de känslomässiga argumenten, enligt Carvalho. Med dessa syftar man på den etiska aspekten att transportera de avlidna till Linköping.

– I grund och botten när man tar ställning till frågan är det klart att man måste titta på det mer sakliga och det finns ju ett ganska gediget underlag som har presenterats för de som ska fatta beslutet. När man tar del av det tyckte vi i alla fall att det fanns anledning att resa en del frågor. Till exempel har man inte lagt in de här mer känslomässiga argumenten och för en politiker ingår det ju också i uppdraget att väga in hur människor upplever beslut som ska fattas. I det här fallet är det väldigt tydligt att människor inte tycker att det känns bra.

Teresa Carvalho tycker även att de sakliga argumenten kan ifrågasättas, till exempel de påstådda miljövinsterna och den ekonomiska frågan.

– Man har lyft frågan om hur ekonomiskt stabilt det vore att göra nya investeringar och där menar vi att det är nog ingen större ekonomisk risk att göra en sådan investering i en tämligen stabil verksamhet, eller hur man ska uttrycka det, och där det dessutom finns församlingar där man säkert kan teckna bättre avtal än de man har idag. Jag har förstått att det har varit en fråga om hur tydliga de här avtalen har varit.

– I en kommun av Norrköpings storlek så tycker inte jag att det känns rimligt att ifrågasätta den ekonomiska stabiliteten. Jag förstår att man vill hitta effektiva och optimala lösningar men man kan ju ifrågasätta varför det är i just Norrköping som man vill ta bort den här verksamheten som också är förknippad med ett antal arbetstillfällen.

011-200 412